ErhvervNyheder

1,4 mio. kr. skal hjælpe midtjyder med senfølger efter seksuelle overgreb

Kvisten styrker frivilligindsatsen med stor donation fra TrygFonden

Med en donation på over 1,4 mio. kr. fra TrygFonden vil Kvisten rekruttere flere frivillige, der kan bidrage til indsatsen målrettet voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. Målet med den nye frivilligindsats er både at nedbringe ventelisten i Midtjylland, så flere kan komme i behandling, og at udbrede kendskabet til behandlingstilbud, så endnu flere med traumer efter overgreb kan få et bedre fodfæste i livet.

Seksuelle overgreb kan give ofrene mange forskellige senfølger, både fysiske, mentale og sociale. Det kan bl.a. være depression, angst, PTSD og spiseforstyrrelser, ligesom evnen til at indgå i sociale relationer og tilliden til andre mennesker kan være påvirket. Det medfører ofte, at den enkelte bliver socialt isoleret og kommer til at stå uden for samfundet. Mange har en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet som følge af langvarige sygemeldinger.

Kvisten, der har eksisteret siden 1998, arbejder for at hjælpe voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen. På frivillig social basis tilbyder organisationen gratis psykoterapi og rådgivning til disse socialt udsatte voksne. Kvisten har nu modtaget 1.471.690 kr. i støtte fra TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland, og midlerne skal bruges til at rekruttere og fastholde frivillige, så endnu flere i regionen kan få den hjælp, de har behov for.

– Vi har i dag omkring 40 frivillige terapeuter i Midtjylland, som alle har en godkendt uddannelse som psykoterapeut eller psykolog og erfaring i at arbejde med traumer. Men behovet for hjælp er stort, og derfor har vi brug for endnu flere frivillige. Vi er derfor utrolig taknemmelige for TrygFondens donation, der gør det muligt at igangsætte en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for de frivillige, så vi kan blive endnu flere terapeuter, udbrede vores tilbud og dermed nå ud til endnu flere. Det kan være svært og grænseoverskridende for de ramte at række ud efter hjælp, og derfor er det vigtigt for os at kunne imødekomme så mange som muligt, siger Lisbeth Høstgaard Møller, direktør for Kvisten.

Kvisten, der har hovedkontor i Bjerringbro, er et landsdækkende tilbud og pt. aktiv i 44 kommuner landet over. Organisationen tilbyder psykoterapeutiske forløb individuelt eller i gruppe, telefonrådgivning og støtte og vejledning til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Opsøgende arbejde for at nå ud til målgruppen, faglig sparring og oplæg for fagprofessionelle er også blandt Kvistens aktiviteter.

Det er ikke første gang, Kvisten har modtaget støtte fra TrygFonden:

– I TrygFonden arbejder vi for at skabe mere tryghed, og vi har bl.a. en målsætning om at hjælpe mennesker, der har det svært, til bedre behandling, og at flere bliver i stand til at håndtere oplevelser med mental mistrivsel og sygdom hos enten sig selv eller ens nærmeste. Gennem de seneste år har vi støttet Kvisten med flere donationer, idet vi anser organisationen som en stærk og kvalificeret aktør, der hjælper mennesker med ar i livet og gør en stor forskel. I TrygFondens regionale råd i Midtjylland er vi glade for at kunne bidrage til indsatsen og håber, at Kvisten vil lykkes med at få flere frivillige her i regionen med på holdet, så endnu flere mennesker kan få den vigtige hjælp, de har brug for, siger Lotte Broder Jørgensen, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland.

Den seneste donation fra TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for at skabe mere tryghed i Danmark og hjælpe udsatte og sårbare grupper til bedre trivsel. Kvisten fik overrakt donationen fra TrygFonden den 26. september 2021, hvor organisationen holdt årsmøde for alle sine frivillige på Nørgaards Højskole i Bjerringbro.

Fra venstre: Kvistens direktør Lisbeth Høstgaard Møller og TrygFondens repræsentant Lotte Broder Jørgensen.
Foto: Morten Dueholm

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE