NyhederPolitik

Borgerne kommer med ekstra mange inputs til ny kommuneplan

Den nye kommuneplan er nu vedtaget. Det sker efter, at ekstra mange borgere har givet deres inputs til, hvad de ønsker for kommunen i fremtiden.

I mere end to måneder har der været høring og møder om den nye kommuneplan, som nu er blev vedtaget i byrådet. Kommuneplanen sætter rammen for, hvad kommunens arealer må bruges til i fremtiden, og den sætter igen fokus på kommunens vækst, målet om bæredygtighed og borgernes behov.

Det betyder, at der nu er skabt nye muligheder for erhvervsgrunde, flere boliggrunde og en mere sammenhængende natur. Denne gang har der dog været endnu flere inputs fra borgere end sædvanligt, hvor antallet af høringssvar er steget fra 27 til 91. Det har givet et godt grundlag at arbejde videre på.

Borgerne har deltaget aktivt

I arbejdet med kommuneplanen er det vigtigt at få en stor forståelse for borgernes behov, hvis det skal være muligt at forme en kommune, som alle er glade for at bo i. Derfor har kommunen gjort et stort stykke arbejde for at komme ud til borgerne og starte en dialog om den nye kommuneplan. Dette er gjort ved at arrangere borgermøder og ved at have en fast plads i Huset for Vækst og Udvikling i gågaden, hvor man har kunnet kigge ind til en uforpligtende samtale.

At komme ud og møde borgerne har været en stor succes, der har givet mange inputs til arbejdet med indretningen af kommunen. Blandt andet har det resulteret i, at det nu vil være muligt at få et nyt boligområde ved Hingebjergvej i Tvis, da kommunen blev gjort opmærksomme på behovet.

– Først og fremmest vil jeg gerne takke de mange, der har bidraget til at sætte retningen for kommunens udvikling. Borgernes deltagelse gør, at vi bedre kan sætte de helt rigtige rammer for fremtidens anvendelse af arealer indenfor Holstebro Kommune. Desuden giver det god grobund for det videre arbejde med den mere konkrete udvikling af kommunen, forklarer chef i Teknik og Miljø Thomas Leerberg.

Inputs tages med i det videre arbejde

Kommuneplanen er en plan for de helt overordnede rammer for et areals anvendelse. For eksempel beskriver planen, hvor i kommunen der må bygges boliger, og hvor der må bygges erhvervsgrunde. Den siger dog ikke noget konkret om, hvordan de enkelte boligområder skal se ud, eller hvordan et naturområde skal beplantes, det sker først senere i en detaljeret planlægning for eksempel gennem en lokalplan.

Derfor er der inputs fra borgerne, som ikke er at finde i den nye kommuneplan, men det betyder ikke, at borgernes aktive deltagelse har været spildt. Kommunen vil nemlig stadig tage bidragene med i det videre arbejde. For eksempel arbejder kommunen videre med ønsket om at etablere en skov ved Alstrup for at skærme mod Vestenvinden.

– Vi er først nødt til at sætte de overordnede rammer i kommuneplanen, og så kan vi derefter blive helt konkrete på, hvad der skal ske med de enkelte områder. Men borgernes bidrag er stadig meget værdifulde for vores arbejde, og derfor tages de selvfølgelig med i vores videre arbejde, fortæller Thomas Leerberg.

Arbejdet er derfor på ingen måde slut, og borgerne har stadig en chance for at blive hørt, når nye lokalplaner skal udarbejdes.

 - logo

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE