112Erhverv

Brand & Redning MidtVest – Undgå høstbrande

 

Brand & Redning MidtVest

Pressemeddelelse – Juli 2020
BREDT SAMARBEJDE OM AT UNDGÅ MARKBRANDE
HVERT ÅR TILKALDES BRANDVÆSENET PÅ LANDSPLAN I SNIT TIL AT SLUKKE OVER
300 MARKBRANDE. FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR MARKBRANDE SAMARBEJDER
BEREDSKABET OG LANDBRUGET OM EN RÆKKE FORHOLDSREGLER FØR OG UNDER
HØSTARBEJDET – SÅ LANDMÆND OG BRANDMÆND ER GODT FORBEREDT, HVIS
UHELDET SKULLE VÆRE UDE.
Høstperioden nærmer sig, og her er det ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for
markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i snit til at slukke markbrande over 300 gange. I
den rekordtørre sommer i 2018 skete det knap 800 gange.
Landbrugets rådgivningscenter SEGES, de danske beredskabers organisation Danske
Beredskaber og Beredskabsstyrelsen har derfor i samarbejde skabt en række gode råd til
landmanden, så man undgår, at høsten går op i røg. De simple forholdsregler er:
Før høstarbejdet:
• Sørg for at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér
køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift
tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør
• Sørg for at slukningsudstyr er på plads og virker. Det kan være en god idé også at
medbringe branddaskere/bladriver eller lignende
• Klargør og parkér gerne en ekstra traktor med vandfyldt marksprøjte eller andet udstyr
med et redskab, der kan bruges til at lave et brandbælte eller anvendes som
slukningsredskab ved den mark, du skal høste
• Download 1-1-2 appen og benyt denne i tilfælde af alarmering. Alternativ undersøg
adressen hvor der høstes således korrekt adresse kan oplyses ved alarmering.
• Tjek www.brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes i naturen
Under høstarbejdet:
• Rengør jævnligt maskinen og rens særligt køleren og udstødningssystemet for støv og
avner
• Skærp din opmærksomhed, jo tørrere, varmere og mere blæsende det er
• Giv dig selv og udstyret nogle pauser. Lad dog ikke den varme maskine stå stille på
områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt
• Husk mobiltelefonen til eventuel alarmering
• Undlad tobaksrygning under høstarbejdet

Hvis uheldet alligevel er ude:
1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod
vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt ved udstigning
2. Ring omgående til brandvæsenet på 1-1-2
3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv
eller andre for fare:
a. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner
b. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner m.v.
c. Lav evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens
rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette
d. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen
4. Modtag brandvæsenet – en ”vejlods” vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej
Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun
er mejetærskeren, der kan være ”synderen”,
men også halmpresseren.
Følg risikoen for brand på Brandfare.dk
Organisationerne opfordrer også landmænd –
og andre – til løbende at følge med i
udviklingen af brandfaren i Danmark. På
Brandfare.dk findes et brandfareindeks, der
kan bruges til at vurdere risikoen for, at der
opstår markbrande. Risikoen for brand stiger,
når det er tørt, varmt og blæsende.
Når brandfareindekset er oppe i de orange og
røde nuancer, skal man overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra
opmærksom på at undgå, at der opstår brand.
Brande på marker og i maskiner er dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr.
Brand & Redning MidtVest bliver hvert år alarmeret til brande i løbet af høstmånederne. En af
de hyppigste årsager til brandene er, at maskiner laver gnister, som antænder markerne, eller
at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale. Brand &
Redning MidtVest opfordrer derfor til, at man jævnligt husker at rengøre og tjekke sin
mejetærsker, og det nytter noget at træffe sine forholdsregler,
– Når først ilden får fat, så er tiden knap, og man kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er
godt forberedt. Vandet fra marksprøjten eller et brandbælte, man kan lave med stubharven,
kan redde afgrøder, maskiner og omkringliggende marker og skove. Men du skal ikke tage
chancer, hvis ilden har fået fat – få dig selv og andre på afstand og ring efter brandvæsenet på
1-1-2.
FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Venligst kontakt Brand & Redning MidtVest

FAKTA
2018 var et rekordvarmt og tørt år, hvor
brandvæsenet rykkede ud til 2.825
naturbrande. Heraf var lidt over en
fjerdedel til markbrande (28 pct.).
På et gennemsnitsår rykker brandvæsenet
ud til 1.676 naturbrande set over de
seneste 4 år (2016-2019). Heraf er en
femtedel til markbrande (20 pct.).

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close