NyhederPolitik

Dagsorden til møde i forretningsudvalget

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i forretningsudvalget 12. oktober 2021

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Udsat hospitalsaktivitet og scenarier i efteråret 2021
3 Initiativer til at øge kapacitet og reducere ventetid i Patientkontoret
4 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen om situationen på Patientkontoret *
5 Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg
6 Økonomirapportering pr. 31. august 2021
7 Regionshospitalet Viborg: Etablering af minicyklotron
8 Regionshospitalet Horsens: Tillægsbevilling til etape 2E
9 Regionshospitalet Gødstrup: Tillægsbevilling til Pietas Pavillon
10 Udmøntning af bæredygtige initiativer
11 Politisk høring af Midttrafiks budget 2022
12 Sammensætning af bestyrelsen for Aarhus Letbane og revision af interessentskabskontrakten
13 Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling
14 Status på målbilledet for sundhedsområdet
15 Status på målbilledet for Socialområdet i Region Midtjylland
16 Afrapportering tilgængelighedsundersøgelsen 2021
17 Orientering om aktiviteten på hospice i 2020
18 Henvendelse fra Rasmus Foged om forsøg med en gratis busrute
19 Underskriftsark #

Gå til forsiden af Region Midtjyllands hjemmeside

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE