NyhederPolitik

Danmark åbner grænsen for udvalgte lande uden for EU

Regeringen åbner grænsen for udvalgte lande uden for EU, der har styr på smittespredningen. Samtidig bliver 6-dagsreglen ophævet for personer med bopæl i Norge.

EU har besluttet at genåbne grænserne for udvalgte lande uden for EU. Konkret bliver der udarbejdet en fælles EU-liste over lande, der opfylder en række kriterier om bl.a. antal nye smittede. EU’s landeliste bliver offentliggjort hver 14. dag. På baggrund af EU-listen vil medlemslandene kunne træffe beslutning om, hvorvidt de vil åbne for indrejse fra landene på listen.

For at sikre en kontrolleret genåbning af de danske grænser vil regeringen supplere EU’s liste med en række nationale krav. Det betyder fx, at Danmark vil kunne lukke for et land eller en region, hvis smitten stiger hurtigt, eller data og oplysninger ikke vurderes at være retvisende, uanset at landet fremgår af EU-listen.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

»Fra dansk side støtter vi en fælles EU-tilgang baseret på objektive kriterier. Men vi skal selvfølgelig være sikre på, at vi ikke pludselig mister kontrollen med COVID-19 herhjemme. Nogle lande uden for EU vil ikke have samme pålidelige data om testning og smitte, som vi kender i Danmark og EU. Derfor er der behov for nogle nationale sikkerhedsventiler, så vi er sikre på, at smitten ikke løber løbsk.«

Alle turister fra tredjelande, der ikke indrejser med et anerkendelsesværdigt formål, vil blive mødt med de samme krav, der stilles til turister fra EU- og Schengenlandene. De skal derfor have planlagt mindst 6 overnatninger i Danmark. SSI offentliggør i morgen en liste over, hvilke lande der kan åbnes op over for, så den kan offentliggøres samtidig med den ugentlige opdatering af listen over åbne lande i Europa.

Der er tidligere lavet særlige ordninger for beboere i grænselandet mellem Danmark og Tyskland (Slesvig-Holsten) samt personer med bopæl i Skåne, Halland og Blekinge, så disse er undtaget fra kravet om 6 overnatninger i Danmark. Ordningerne udvides nu med Norge, så personer med bopæl i Norge fra lørdag den 4. juli vil kunne indrejse frit i Danmark.

Fakta:

Den koordinerede EU-tilgang betyder, at der hver 14. dag vil blive offentliggjort en EU-liste over lande, der opfylder kriterierne for genåbning for indrejse. Listen ajourføres af Rådet i tæt samråd med Kommissionen og de relevante EU-agenturer og -tjenester efter en samlet vurdering på grundlag af den metode, de kriterier og de oplysninger, der fremgår nedenfor:

  • Tæt på eller under EU-gennemsnittet pr. 15. juni 2020 af nye covid-19-tilfælde per 100 000 indbyggere i de sidste 14 dage. Det betyder højst ca. 16 nye smittede per 100.000 indbyggere over 14 dage.
  • Stabil eller faldende tendens med hensyn til nye tilfælde i samme periode i forhold til de foregående 14 dage og
  • Overordnet reaktion på covid-19, idet der tages hensyn til de tilgængelige oplysninger om aspekter såsom testning, overvågning, kontaktopsporing, inddæmning, behandling og rapportering samt pålideligheden af tilgængelige oplysninger og datakilder.

For at sikre en kontrolleret genåbning af de danske grænser nedsættes der en gruppe af repræsentanter fra Statens Seruminstitut, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, der skal vurdere, om Danmark skal åbne for landene på EU-listen.

 

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close