Politik

DN og Sportfiskerne beder om møde med EU-kommissionen

DN og Sportfiskerne beder om møde med EU-kommissionen vedr. udtagelse af vandløb af vandområdeplaner

Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har den 4. juli sammen sendt et brev EU-kommissionen, hvor foreningerne orienterer om, at den forrige regering i strid med Vandrammedirektivet har udtaget op mod 1.000 km små vandløb af de danske vandområdeplaner.

I brevet understreges såvel de faglige som juridiske grunde til den direktivstridige handling, der skete ved en bekendtgørelsesændring, som daværende miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann Jensen underskrev kort før Folketingsvalget.

De to foreninger understreger, at der er behov for at genbesøge og få rettet op på den nuværende manglende opfyldelse af Danmarks forpligtigelser i Vandrammedirektivet. Med brevet beder foreningerne derfor om et møde med kommissionen, så foreningerne sammen med kommissionen kan komme med bud på, hvorledes miljøminister Lea Wermelin kan rette op på denne direktivstridige situation.

> Læs brevet til kommissionen
> Læs DTU Aquas notat om de små vandløbs betydning for fiskefaunaen
> Læs Bekg. 448 om miljømål for overfladevandområder
> Læs Bekg. 449 om indsatsprogrammer for vandområder

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE