NyhederPolitik

Enigt Byråd siger ja til strategisk opkøb af stort areal i Gl. Rye

Skanderborg Kommune køber dele af ejendommen Hjarsbækvej 12 og 16 i Gl. Rye. Området skal på sigt indgå i udviklingen af Gl. Rye.

Byrådet har sagt enstemmigt ja til opkøb af Hjarsbækvej 12 og 16 i Gl. Rye – et område på i alt 172.500 m2.

Der er tale om et såkaldt strategisk jordopkøb, og det er planen, at arealet med tiden skal indgå udviklingen af Gl. Rye. Skanderborg Kommune forventer, at en stor del af området ca. 120.000 m2 kan udstykkes i ca. 90 boligudstykninger. Den resterende del af arealet vil f.eks. kunne bruges til offentlige formål.

– Jeg er rigtig glad for, at vi nu har sikret udviklingen af Gl. Rye rigtig mange år ud i fremtiden. Med købet af Hjarsbækvej 12 og 16 får vi god mulighed for på sigt at udvikle Gl. Rye, som vi også lægger op til i Kommuneplanen, men det kommer til at foregå i et tempo, hvor byen kan følge med. Vores daginstitutioner i området er fyldt helt op i øjeblikket, og det vil de også være i de kommende år. Udviklingen af arealerne kommer derfor til at ske i takt med, at der bliver ledig plads på vores institutioner, siger borgmester Frands Fischer.

Den nu tidligere ejer Carl Ejnar Baastrup siger om salget:

– Nu er det slut med landbrug på Hjarsbækvej. Jeg er glad for, at arealerne kan indgå i den fremtidige byudvikling, og at bygningerne derfor kan komme væk. Vi håber, det bliver med en bæredygtig vinkel og en udstykning, der falder godt ind i naturen og området. Jeg har været glad for en god dialog med borgmesteren og Skanderborg Kommune om fremtiden for området.

Det er aftalt, at de eksisterende landbrugsbygninger, anlæg og underjordiske tanke på arealerne samt visse af de bygninger, som støder direkte op til arealerne, bliver fjernet. Det arbejde er færdig senest den 31. december 2023.

Opkøbet af arealet i Gl. Rye skal ses i forlængelse af Byrådets ønske om at lave strategisk jordopkøb, så det sikres, at der også i fremtiden er et varieret boligtilbud og det nødvendige befolkningsgrundlag til kommunens dagtilbud, skoler mv. i hele kommunen. Blandt andet har Byrådet derfor tidligere opkøbt et areal på Toftegårdsvej i Virring og større arealer på Hvidkildevej og Kærvej i Hørning.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE