NyhederTopnyhederUddannelse

Er dine karakterer gode nok til at komme ind på drømmeuddannelsen?

Igen har et rekordhøjt antal ansøgere blevet tilbudt en studieplads efter sommeren. Men nogle uddannelser kræver høje snit, mens andre bare kræver, at du søger.

På nogle uddannelsesinstitutioner er der rift om pladserne, mens andre steder, kommer der til at stå tomme stole, når uddannelserne starter.

Nogle af de mest populære uddannelser er igen Medicin og Psykologi, mens flere af de professionsbachelorer, som VIA College University tilbyder rundt om i de mindre byer, ender med at få fuldt optag.

Når ansøgningerne er gennemgået og pladserne fordel, gør uddannelsesministeriet adgangskvotienterne op, og det giver den karakter, der har været nødvendig for at komme ind på en uddannelse i denne omgang.

Jordemoder (10,9) og Dyrlæge (10,3) er traditionelt blandt de uddannelser, der kræver høje snit, og det er ikke anderledes i år. Derudover kræver uddannelser som Psykologi (10,8) og Medicin også høje snit.

Topscorerne i år er dog International Business, der kræver 11,1 med Kommunikation på andenpladsen med et krav om 10,9. Begge på Københavns Universitet.

Overraskende nok ligger Forsikingsmatematik (10,7) og Cognitive Science (10,7) også højt på karakterskalaen.

Sygeplejerske kræver 9,3 i snit på Frederiksberg, mens alle bliver optaget i Holstebro. Der er også anderledes moderate krav til de nye sygeplejersker i Silkeborg (6,2) og Viborg (2,0).

Også hos pædagogerne, er der forskel på optaget, hvor byer som Aarhus kræver højere snit (6,7) end eksempelvis Viborg, der har optaget alle ansøgere.

Stort set alle landets uddannelsesinstitutioner, der tilbyder en uddannelse som folkeskolelærer har kunnet tilbyde pladser, på nær i Aarhus, hvor det har været nødvendigt at vise et snit på 7,0.

Andre uddannelser i det Midt- og Vestjyske kan også byde velkommen til alle, der har sendt en ansøgning.

Det gælder bl.a. Socialrådgiveruddannelsen i Holstebro, samt professionsbacheloren i Skat, der undervises i Randers og Herning.

Fakta:

93.388 søgte uddannelse i 2021
67.425 bliver tilbudt en plads
38.259 er blevet optaget på erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse.
29.259 er blevet optaget på bacheloruddannelse.
80 af de optagne har fået deres 1. prioritet
23% (15.569) af de optagne er under 21 år.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());