NyhederUddannelse

Folkeskolen: Karaktergivning som vinden blæser

Ph.d.-afhandling dokumenterer, at opgaver ved folkeskolens afgangsprøve kan blive bedømt vidt forskelligt

”Overraskelsen i ansigterne er ikke til at tage fejl af, da de seks beskikkede censorer bliver præsenteret for de bedømmelser, de hver især har givet af syv forskellige elevtekster fra folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i dansk. Flere af bedømmelserne befinder sig helt forskellige steder på karakterskalaen. Én elevtekst er af en censor vurderet til 12, hvor en anden har givet den karakteren 4. Ja, og så er der den fagligt svage elevs tekst, der af to af de beskikkede censorer er blevet vurderet til at være ikkebestået – altså 00. Dumpet. Andre censorer har givet eleven 02, og en enkelt har vurderet elevens tekst til et 4-tal.” Det skriver fagbladet Folkeskolen.

Den nye viden udspringer af lektor Solveig Troelsens ph.d.-afhandling “Forkastet eller anerkendt? som blev udgivet i november 2020 og omhandler eksamen i skriftlig fremstilling ved folkeskoles afgangseksamen. Det er en afhandling, som i den grad kalder på, at der bliver indført tiltag, der sikrer eleverne en bedømmelse, der ikke afhænger af, hvilken censor der får deres opgave i hænderne.

Særligt de fagligt svage elevers situation bekymrer ph.d. Solveig Troelsen, da hun mener, det især er dem, der risikerer at blive hårdt ramt af den måde censorer læser og vurderer elevtekster på til den skriftlige eksamen i dansk.

Når en stil skal karaktergives, sker det med kun én bedømmer.

“Det er helt uhørt i nordisk sammenhæng, at vi her i Danmark kun har én bedømmer (…)”, påpeger Solveig Troelsen.

Fagligt svage elever og ordblinde elever er i risiko for at blive særligt hårdt ramt, når pålideligheden i bedømmelserne i eksamen i skriftlig dansk ikke er god nok. 

Elever i 9. klasse skal have mindst 02 i  læsning og retstavning og mindst 4 i mundtlig dansk for samlet set at være sikret et gennemsnit på 02 i dansk, som er et af adgangskravene til en erhvervsuddannelse.

Det er derfor altafgørende for den enkelte elev, om karakteren er 00 eller 02. 

Solveig Troelsen mener ikke problemet ligger hos censorerne.

”Jeg vil nødigt derhen, hvor det bliver censorernes problem. For det mener jeg slet ikke, det er. Det er simpelthen de rammer, der er sat op for censorerne, der er problemet”mener hun.

Som det er i dag, er flere af kriterierne for censorers bedømmelse meget åben for fortolkning.

Børne- og Undervisningsministeriet forventer at komme med nye prøvevejledninger i efteråret 2021.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());