ErhvervForside Sekundær FremhævetKultur/EventNyhederPolitik

Grænser for automatisk nedlukning hæves

Epidemikommissionen giver grønt lys for flere smittetilfælde, før hammeren falder og der dømmes nedlukning af et sogn eller en kommune

Grænserne for, hvornår et sogn eller en kommune automatisk skal lukke, bliver nu hævet. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

For sogne gælder det nu, at der over en uge skal være over 1000 smittede per 100.000 indbyggere – kendt som incidens. Før var grænsen 600. Samtidig gælder det nu for kommuner, at incidenstallet skal bevæge sig over 500. Tidligere gik grænsen ved 300.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at incidensgrænserne  hæves for at sikre, at der ikke sker uforholdsmæssige nedlukninger i sogne og kommuner.

De nye regler træder i kraft fra dags dato, og det er gode nyheder for bl.a. museer og erhvervsliv i landets større byer, for med de hidtidige incidensgrænser var flere sogne i Aarhus og København på vej mod endnu en nedlukning.

”Epidemikommissionen har på baggrund af vurdering fra sundhedsmyndighederne indstillet at hæve incidensgrænserne for den automatiske nedlukningsmodel som følge af udfordring med, at nogle kommuner og sogne risikerer nedlukning på grund af stigende smitte bredt i Danmark,” står der i pressemeddelelsen.

Epidemikommissionen, der er nedsat af sundhedsminister Magnus Heunicke, består af chefer og direktører fra ministerier, styrelser, politi, kommuner og regioner. De i alt 11 medlemmer tæller blandt andet Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut.

Sidstnævnte og Statens Serum Institut har vurderet, at det er forsvarligt at hæve incidensgrænsene. Blandt andet som følge af at vaccinationsudrulningen går hurtig fremad, og at størstedelen af ældre og svækkede borgere, som hidtil har været i risiko for et alvorligt sygdomsforløb, på nuværende tidspunkt er færdigvaccineret, står der i pressemeddelelsen.

Hvis et sogn lukkes ned, skal grundskoler, SFO og klubtilbud samt ungdoms- og voksenuddannelser lukke.

Det samme gælder lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());