ErhvervNyheder

Handicaptoilet vers. 2.0 i Aarhus

Mennesker med omfattende bevægelseshandicap har svært ved at deltage i samfundslivet, fordi nuværende handicaptoiletter ikke dækker deres basale behov

Det er meget svært at deltage i samfundslivet på lige fod med andre, hvis ikke det er muligt at foretage en så naturlig handling, som at komme på toilet. Det er det for alle mennesker, men i helt særlig grad for de, der har omfattende fysiske handicap og har behov for et toilet med en særlig indretning.

Derfor har virksomheden Pressalit i Ry, inspireret af personer med omfattende handicap og deres pårørende og med støtte fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune, udviklet et betydeligt mere handicapegnet toilet, i første omgang beregnet på det danske marked.

Længe ventet modernisering

Flere af de lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, har længe bygget handicaptoiletter, der er særligt velegnede til mennesker med de mest omfattende fysiske handicap.

Alene i Storbritannien er der siden 2006 bygget ca. 1.600 større og bedre indrettede handicaptoiletter på f.eks. rastepladser ved motorveje, i byer og i storcentre. En tilsvarende udvikling er i gang i andre lande.

Løsningen skal stå sin prøve

Handicaptoilettet med den helt særlige indretning er udstyret med hjælpemidler, der tager højde for langt flere behov end traditionelle handicaptoiletter og skal vise sit værd på MarselisborgCentret i Aarhus, hvor det forventes at stå klar 1/1 2022. Stedet er centrum for rehabilitering og genoptræning og drives af Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Regionsformand Anders Kühnau (S) roser projektet.

– Det er helt oplagt, at region og MarselisborgCentret er med til at bane vej for, at personer med fysisk handicap i højere grad fremover bliver tænkt ind i byggeri og samfundsliv. Rammer denne løsning plet, så håber jeg, at den bliver udbredt til hele landet, siger regionsrådsformand Anders Kühnau.

Også borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard (S), er tilfreds.

– Jeg glæder mig over, at det er lykkedes at få igangsat udbredelsen af disse helt nødvendige og forbedrede handicaptoiletter. Det er ikke en dag for tidligt. Derfor er det også mit håb, at den nye løsning over tid vil medvirke til at forbedre livskvaliteten for mange mennesker med omfattende bevægelseshandicap, siger borgmester Jacob Bundsgaard.

– Frygten for ikke at kunne komme på toilettet holder ofte mennesker med omfattende bevægelseshandicap hjemme. De ekskluderes fra deltagelse i uddannelse, erhverv, kultur og det sociale liv. Vi ser frem til et Danmark, en verden, hvor det er muligt for alle at kunne deltage, også når de skal på toilettet, siger Susanne Olsen, landsformand for Dansk Handicap Forbund.

– For os er det afgørende, at vi kan tilbyde tilgængelige løsninger, der dækker så basale behov som toiletbesøg for alle uden kompromis. Samarbejdet med MarselisborgCentret og Aarhus Kommune om at få indarbejdet denne løsning åbner heldigvis nye døre for et mere tilgængeligt samfund med plads til at være den man er, siger salgsdirektør Claus Lund Albertsen fra Pressalit.

Konceptet bag det moderne handicaptoilet og fremtidens løsning bliver præsenteret på MarselisborgCentret i forbindelse med konferencen Rehabilitation International World Conference (RIWC), som afholdes den 7.-9. september 2021 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus.

Gå til forsiden af Region Midtjyllands hjemmeside

 

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());