Nyheder

Her er listen: Disse personer kan få 3. stik nu

Et meget lille antal personer bliver nu tilbudt en tredje vaccinedosis mod corona

Udvalgte personer med et svært nedsat immunforsvar vil blive tilbudt vaccination med et 3. stik COVID-19 vaccine. De personer, der tilbydes tidlig revaccination, er personer, som har en sygdom, eller får behandling mod en sygdom, som rammer de dele af immunforsvaret, der normalt reagerer på en vaccine. Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

”Langt de fleste personer med et nedsat immunforsvar forventes at være godt beskyttet mod et alvorligt forløb med COVID-19, når de er færdigvaccinerede. Men personer med et svært nedsat immunforsvar har en meget nedsat eller manglende effekt af vaccinen. Derfor vil de nu blive tilbudt et 3. stik for at booste deres immunrespons og dermed beskytte dem mod et alvorligt forløb af COVID-19,” forklarer Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Hun understreger, at ingen som udgangspunkt behøver kontakte egen læge med henblik på tredje stik. Hvis sygehuslægen har vurderet det relevant for den enkelte, vil man modtage en invitation i ens e-Boks, som man kender det fra det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19.

Vaccinerne der tilbydes er enten BioNTec-Pfizer eller Moderna.

Her er listen
Personer, der bliver tilbudt en 3. vaccinedosis, er personer med følgende sygdomme eller tilstande, som allerede har et aktivt forløb på en sygehusafdeling for sygdommen/tilstanden:

Sygdom/tilstand

 • Akut leukæmi eller kronisk myelomonocytær leukæmi
 • Myelodysplastisk syndrom
 • Kronisk lymfatisk leukæmi
 • Myelomatose
 • Lymfom
 • Myelofibrose
 • Aplastisk anæmi
 • T-celle large granular leukæmi
 • Allogent knoglemarvstransplanterede
 • Primær immundefekt
 • HIV-infektion med udtalt immundefekt (CD4 < 200)
 • Kræftsygdom med aktiv kemoterapi i 2021 (Personer, som alene har modtaget stråleterapi eller anden aktiv anticancer-behandling er således ikke omfattet).

Behandling med et af følgende lægemidler i løbet af 2021:

 • Rituximab (behandling inden for 6 mdr. før 1. COVID-19 vaccinedosis)
 • Ocrelizumab (behandling inden for 6 mdr. før 1. COVID-19 vaccinedosis)
 • Alemtuzumab
 • ATG
 • Ciclosporin
 • Tacrolimus
 • Mycophenolat
 • Immunglobulin substitution
 • Sphingosin-1-phosphat receptor inhibitorer
 • Transplantation, herunder organtransplantation, knoglemarvstransplantation, stamcelletransplantation og kunstig hjertepumpe
 • Stamcelletransplantation. Der tilbydes et fuldt nyt vaccinationsregime, dvs. to doser mRNA-vaccine, til disse patienter 2-3 måneder efter stamcelletransplantationen.
 • Hæmodialyse eller peritonealdialyse

Ud over personer omfattet af listen ovenfor, vil der være nogle særligt sårbare patienter med visse alvorlige reumatologiske lidelser fx vaskulitis, sclerodermi eller Systemisk Lupus Erythematosus, som efter en individuel lægefaglig vurdering kan tilbydes en 3. dosis eller et nyt, fuldt vaccinationsregime.

(kilde: Sundhedsstyrelsen)

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());