Mad og drikkeNyheder

Høns brækker brystbenet, når de lægger vores morgenæg

Ny forskning fra Københavns Universitet: langt størstedelen af æglæggende høns går rundt med brud på brystbenet

De fleste danskere spiser æg. Mange vælger økologisk, og de færreste er klar over, at høns kommer til skade, når de lægger de æg, vi spiser til frokost og til morgenmad. Om det er bur-, skrabe- eller økohøns gør ikke den store forskel.

I 2016 indledte Dyrenes Beskyttelse et samarbejde med Dansk Supermarked Group om at højne velfærden blandt landbrugsdyr, hvilket betød, at buræg siden er blevet udfaset.

“Udfasningen af buræggene fra Dansk Supermarked Group betyder, at flere danske høns får mærkbart bedre dyrevelfærd. Dyr skal ikke holdes i bur, og jeg er meget glad for, at den sidste bakke buræg nu er solgt i Dansk Supermarked Groups butikker,” udtalte direktør for Dansk Supermarked Group, Britta Riis, i 2017 til Dyrenes Beskyttelse.

Men ny forskning fra Københavns Universitet viser, at der atter er behov for at gribe ind overfor velfærden blandt høns, som lider grundet smertefulde brud på brystbenet.

”Vi vidste godt, at der var et problem, men vi havde bestemt ikke forventet, at det nærmest gælder for alle høns i landet. De her dyr har ondt, både når bruddet sker og efterfølgende, så det er et voldsomt dyrevelfærdsproblem, vi står med her,” udtaler adjunkt Ida Thøfner fra Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab.

Forskerne konstaterer, at størstedelen af de æglæggende høns i Danmark går rundt med brud på brystbenet, og det ser ud til at ske, fordi uforholdsmæssigt store æg presser hønsenes krop til bristepunktet. “Vi står med et gigantisk globalt dyrevelfærdsproblem”, siger forskerne bag den nye undersøgelsen.

En vild høne, der går i det fri, lægger omkring 20 æg om året. Men en moderne dansk æglægningshøne lægger 320 æg om året. Det er med andre ord et fuldtidsjob at være høne, der er avlet til at indgå i den danske fødevareindustri.

Forskerne håber nu at kunne finde midler til at lave et interventionsprojekt. Her vil de undersøge, hvor stor effekt forskellige tiltag kan have på at afhjælpe problemet og derigennem højne dyrevelfærden.

Mens forskerne forsøger at finde en løsning, er der nok en del forbrugere, der fravælger bakken med XL æg i køledisken.

Læs hele studiet, der er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PLOS One.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());