NyhederPolitik

Holstebro Kommune: Budgetforlig for 2022-2025 er landet

Forligspartierne tilgodeser social- og sundhedsområdet og afsætter også midler til at få lavet en langsigtet analyse, der viser kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet.

Der er bred enighed om, at ældreområdet samlet set skal have tilført 84 mio. kr. i perioden 2022 -2025. Ønsket om at tilføre flere ressourcer til området sker for at bringe området i balance efter en periode, hvor covid-19 har udfordret særligt driften på ældreområdet og for at sikre det nuværende serviceniveau.

Desuden ønsker forligspartierne, at der skal fokus på at mindske sygefraværet ved at reducere det store ledelsesspænd, der eksisterer flere steder og har derfor afsat 2 mio kr. årligt i hele perioden. Der bliver afsat midler til rekruttering og tiltrækning af arbejdskraft på ældreområdet. Udover det samlede beløb på 84 mio. kr., bliver der afsat 5 mio. kr i underskudsgaranti til driftsområderne ældreomsorg og handicap, psykiatri og socialt udsatte i 2022.

Kapaciteten for børn og unge skal analyseres

På børne- og ungeområdet skal der udarbejdes en analyse, der kortlægger kapaciteten på skole- og dagtilbudsområdet. Analysen skal spille sammen med kommuneplanen og forventningerne til nye bosætningsområder og flyttemønstre og sikre at kommunen er gearet til den forventede vækst.

Rådgivningsområdet får tilført ressourcer i kraft af et årligt tilskud på 1 mio. kr til sagsbehandling. Der gives derudover en underskudsgaranti på 2 mio. kr. til driften på rådgivningsområdet.

Der er ligeledes enighed om at fremrykke minimumsnormeringerne på dagtilbudsområdet fra 2024 til 2023.

Erhvervsudvikling og vækstparametre

Når det kommer til erhvervsudvikling, ønsker forligspartierne at skubbe til den gode udvikling, der finder sted på erhvervsområdet og hvor antallet af medlemmer i ErhvervsForum Holstebro er støt stigende. ErhvervsForum Holstebro får tilført yderligere 1.250.000 kr. i 2022-2024, og byggesagsområdet får ligeledes tilført ressourcer, så sagsbehandlingstiden, som er en essentiel parameter for erhvervslivet, kan forbedres.

Forlig – med undtagelse af et parti

Radikale vælger at stå uden for budgetforliget, fordi der er uenighed om fordelingen af midler på børne- og ungeområdet.

 - logo

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE