NyhederPolitik

Holstebro Kommune godkendt til deltagelse i projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark

Nu er Holstebro Kommune formelt blevet en del af det nationale projekt DK2020, der arbejder henimod at gøre kommunerne CO2-neutrale. Det betyder, at endnu flere klimaforbedrende tiltag sættes i gang i kommunen.

Byrådet besluttede den 15.09.2020, at Holstebro Kommune skulle deltage i projekt DK2020, der handler om at skabe lokale klimahandleplaner, og nu er Holstebro Kommunes formelle ansøgning til projektet godkendt. Med den formelle godkendelse fra den nationale projektstyregruppe sættes arbejdet med omstilling og klimatilpasning nu i et “endnu højere gear”.

Arbejdet kickstartes på et arrangement onsdag den 6. oktober 2021, og Holstebro Kommune bliver dermed en del af de 95 kommuner, som stiler mod et ambitiøst mål om at udarbejde en ambitiøs og bindende plan for, hvordan kommunen senest i 2050 vil være CO2-neutrale. Den lokale klimahandlingsplan udvikles med støtte fra Realdania, KL og landets fem regioner.

Klimaudfordringen løses lokalt

Med den store opbakning til projektet tager kommunerne ansvaret på sig og bidrager til, at klimaudfordringerne løses lokalt, for løsningen af klimaudfordringen handler i sidste ende om velfærd. Det handler om at forebygge vand i kælderen, om mindre støj og forurening ved omstilling til grøn transport, om affaldet der skal genanvendes, om bæredygtige løsninger i bygninger og mad i ældreplejen, og om at understøtte en grøn omstilling i erhvervslivet herunder landbruget i kommunen. Forandringerne og den grønne omstilling påvirker vores alles hverdag, og derfor er det en bunden opgave, at vi lykkes med en omstilling i et partnerskab med borgere og virksomheder, så vi sammen med landets øvrige kommuner bliver klar til den “nye virkelighed”.

I Holstebro Kommune har der i mange år være fokus på klimatiltag, og både kommunen, forsyningsselskaber og private har igangsat en række initiativer, som der kan bygges videre på.

Borgmester H.C. Østerby udtaler:

– Byrådet har arbejdet med denne dagsorden igennem mange år. Lige fra opsætningen af vindmøller og solcelleanlæg til arbejdet med klimatilpasningsprojektet for Holstebro Midtby. Fra projekter der handler om omstilling af virksomheder i kommunen til det grønne marked – til et Maabjerg BioEnergy i et samarbejde mellem Landbruget, Arla Foods og Vestforsyning. Men med dette projekt får vi nu for første gang en plan, der sikrer et samlet overblik og prioritering af de klimaforbedrende tiltag som skal sættes i gang.

Direktør i Teknik og Miljø og projektejer af DK2020 projektet, Anders Debel supplerer:

– Der ligger et stort arbejde foran os, for at blive klimaneutrale i 2050. Mange indsatser skal gennemføres via partnerskaber med eksterne aktører som vores erhvervsliv og landbruget, men også borgerne og forsyningsselskaberne er væsentlige partnere, hvis vi skal få fundet den rette metode til at blive CO2-neutrale og til den grønne omstilling.

Arbejdet med planen starter her i efteråret 2021 og skal ligge færdig 2023.

Yderligere oplysninger om DK2020-projektet kan ses på https://realdania.dk/projekter/dk2020

 - logo

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE