Politik

Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet den 29. januar 2020

Pkt. Tekst
1 Høringsudkast sundheds- og hospitalsplan
2 Lokale fordelingsregler og kapacitet på gymnasieområdet
3 Ophævelse af særregler for befordring af dialyse-, kemo- og strålepatienter
4 Henvendelse fra privat fødeklinik
5 Godkendelse af Region Midtjyllands strategi for forskning på sundhedsområdet
6 Godkendelse af fordeling af strategiske forskningsmidler
7 Samarbejdsaftale om sundhedsvisitationer i alle klynger
8 Ø-sygeplejerske Tunø
9 Aftale med Bloddonorerne i Region Midtjylland for 2020-2023
10 Orientering om forsyningsvanskeligheder på medicinområdet
11 Ansøgning om bevilling til Euroskills 2024
12 Godkendelse af indsatsplan for jordforurening 2020
13 Godkendelse af prioritering i udmøntningen af tilskudsmidler til mikrofinansiering under sundhedsinnovation
14 Godkendelse af omprioritering af midler i projektpuljen
15 Godkendelse af høringssvar til Region Nordjyllands udviklingsstrategi
16 Anlægsregnskab for salg af hospitalsbygningerne på Tage Hansens Gade i Aarhus
17 Region Midtjyllands deltagelse i bestyrelsen for Geopark Vestjylland
18 Orientering om aftale om universitetsklinikker

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close