Livsstil

Vaccinationsgraden blandt danskere og efterkommere er næsten lige høj

89 pct. af skolebørnene med dansk oprindelse var i 2017 vaccineret mod mæslinger. Blandt skolebørnene, der var efterkommere, var andelen 86 pct. Den lavere vaccinationsgrad blandt efterkommere påvirker den samlede vaccinationsgrad med 0,3 procentpoint.

Danmarks Statistik har tidligere i en analyse opgjort, at vaccinationsgraden blandt skolebørnene varierer skolerne imellem. Så selvom vaccinationsgraden overordnet er høj, er den på nogle få skoler væsentligt lavere.

Forskellen skyldes imidlertid ikke, hvor børnene kommer fra. Således var vaccinationsgraden blandt 49.900 efterkommere 86 pct. i 2017, mens den var 89 pct. for de 567.000 børn af dansk oprindelse, der indgik i analysen.

Fordelt på oprindelsesland ses det desuden, at vaccinationsgraden for børn fra nogle oprindelseslande er højere end for børn med dansk oprindelse. For ingen af de største oprindelseslande (over 1.000 skolebørn) havde efterkommerne en vaccinationsgrad under 80 pct.

Vaccinationsgrad
Kilde: Danmarks Statistik
Anm.: Figuren dækker de største oprindelseslande for efterkommere. Se tabel for alle oprindelseslande i artiklen på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Blandt skolebørn, der selv er indvandrere, var vaccinationsgraden væsentligt lavere, viser analysen ”Vaccinationsdækning mod mæslinger i danske skoler”, som Danmarks Statistik udgav i april 2019. Det skyldes formodentlig, at de er vaccineret i udlandet, hvorfor de både er udeladt af analysen fra 2019 og af denne opgørelse. Efterkommere er født i Danmark, hvorfor de sandsynligvis vil være vaccineret i Danmark.

Andre faktorer hænger sammen med vaccinationsdækning

Ligesom efterkommerne samlet har lidt lavere vaccinationsgrad end alle skolebørnene, gælder det også for fx børn med forældre, der har korte uddannelser, viser analysen ”Vaccinationsdækning mod mæslinger i danske skoler”, som Danmarks Statistik udgav i april 2019.

Læs mere om opgørelsens afgrænsning og metode i analysen ”Vaccinationsdækning mod mæslinger i danske skoler”.

Danmarks Statistik

 

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close