ErhvervNyhederUddannelse

UCH og VUC har uddannelsesberedskab klar

Uddannelsesberedskab klar til virksomheder med aktivitetsnedgang grundet Coronavirusset.

6001

Uddannelelsescenter Holstebro (UCH) og VUC Holstebro-Lemvig-Struer har i samarbejde udformet et målrettet tilbud til lokale virksomheder, som risikerer/forventer at blive ramt af svigtende forsyninger grundet nedlukninger i områder ramt af Coronavirus.

Undgå afskedigelser – opnå ny viden og styrkede kvalifikationer

Vi ser allerede nu virksomheder, som ikke kan få leveret råvarer, komponenter eller varer produceret i bl.a. Kina. Sådan en situation vil være oplagt at benytte til uddannelse og faglig opkvalificering. Vi anbefaler altid virksomheder at udnytte lavsæson, produktionsnedgang, og anden udsving i aktivitet til uddannelse – og dette er ingen undtagelse”, siger Jan Lillelund, uddannelseschef ved UCH.

At udnytte en midlertidig nedgang i aktivitet til uddannelse giver mulighed for at fastholde medarbejdere og opkvalificerer kompetencerne i virksomheden. For den enkelte medarbejder giver uddannelse mulighed for både faglig og personlig udvikling. De får ny og opdateret viden, hvormed de vil stå stærkere på arbejdsmarkedet”, forklarer Anne-Marie Rønn, uddannelelseskonsulent VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

Vi har valgt at igangsætte projektet allerede nu – inden omfanget og varigheden af Coronavirusset er kendt -, fordi vi ønsker at give virksomhederne mulighed for et så målrettet og specifikt forløb som muligt. Det kræver vejledning og planlægning, som vi gerne vil afse god tid til, så løsningen for den enkelte bliver optimal”, siger Gert Sander Jensen, forstander på VUC Holstebro-Lemvig-Struer.

En bred palette af muligheder

Sammen kan UCH og VUC tilbyde en bred palette af uddannelsesmuligheder – både almene fag som fx ordblindeundervisning, dansk, engelsk og matematik, og også fagspecifikke fag, fx indenfor lager- og Transportfagene, metalindustrien, fødevarer, ledelse, LEAN, GWO, IT og regnskab.

Sammen forventer vi at kunne tilrettelægge et bredt dækkende og solidt tilbud til de lokale virksomheder og deres forskellige medarbejdergrupper. Måske har én gået med en drøm om at blive faglært, så er dette en mulighed. En anden er måske faglært men er udfordret på sin læsehastighed eller stavning. En tredje har måske brug for at styrke sine evner i et fremmedsprog eller dygtiggøre sig indenfor et nyt fagområde. Mulighederne er mange – og netop derfor er vejledning også afgørende, så den enkelte får sammensat et forløb, som matcher netop dennes behov og drømme”, uddyber Jan Lillelund.

Da forløbene planlægges med udgangspunkt i den enkelte medarbejder, vil varigheden variere; nogle forløb vil blive planlagt som intensive forløb af en uges varighed, mens andre vil strække sig over flere uger afhængigt af omfang og kompleksitet. Fleksibiliteten vil være høj, bl.a. med mulighed for netundervisning eller vekslen mellem undervisning på skolen og selvstændige studier.

Risikerer man at blive ramt af aktivitetsnedgang, og er man interesseret i at høre mere om mulighederne for uddannelse, kan man henvende sig til

  • uddannelseschef Jan Lillelund – tlf. 9912 2521
  • uddannelseskonsulent Anne-Marie Rønn – tlf. 3018 4639

Uddannelsescenter Holstebro

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x