ErhvervHelbredNyheder

Reduceret beredskab på social- og sundhedsområdet i Holstebro Kommune

For at forhindre smitte med coronavirus lukker vi bl.a. dagtilbud og begrænser adgangen til døgntilbud - foreløbig i perioden 16.-27. marts. Vi indfører et reduceret beredskab og finder individuelle løsninger, hvor der er behov.

På social- og sundhedsområdet følger vi de nationale myndigheders anbefalinger og påbud. Kun medarbejdere med kritiske funktioner er på job. Alle andre er sendt hjem.

Social- og sundhedsområdets hovedopgave er at passe på vores ældre og sårbare borgere. For at forhindre smitte med coronavirus lukker vi dagtilbud på social- og sundhedsområdet fra den 16. til den 27 marts. I samme periode begrænses adgangen til døgntilbud for besøgende. Hvor der er et behov, vil vi finde individuelle løsninger.

Vi forsøger også at begrænse smitten ved at udsætte borgerne for færrest mulige besøg i deres hjem. På den måde nedbringer vi desuden medarbejdernes risiko for at blive smittet og sygemeldt. I stedet indfører vi i størst muligt omfang andre metoder såsom virtuelle besøg.

Kvalitet og myndighed

Det Gode Køkken sikrer, at borgerne fortsat får leveret deres bestillinger. Køkkenet reducerer dog i menuvalget af hensyn til beredskabet.

Hjælpen til borgere, som modtager både personlig og praktisk hjælp, fortsætter uændret indtil videre. Hjælpen bliver i den kommende periode lidt mere ustabil med hensyn til fremmøde-tiden. Og jo flere opgaver, som borgeren eller pårørende selv kan klare, jo mindre er risikoen for smittespredning.

Har man akut brug for at komme i kontakt med visitation til ældreplejen, så ring på nummer 96114900.

Sundhedsområdet

Vi opretholder akutfunktioner og tager selvfølgelig de forholdsregler, der påkræves, så borgerne kan være trygge og have et godt forløb. Vi er også ved at gøre klar til at kunne tage borgere hjem fra hospitalet, hvis det bliver nødvendigt.

Desuden er dagtilbud som udgangspunkt lukket, og medarbejdere, som alene har administrative funktioner på plejecentre, er sendt hjem.

Socialområdet

Socialafdelingens rådgivningstilbud foregår virtuelt/telefonisk.

Alle socialafdelingens café- og værestedstilbud er lukket. Kafferisteriet er lukket ned som dagtilbud, cafe og værested, men fortsætter med at levere mad til Center for Psykiatris borgere. Maden pakkes i kasser, som kan hentes ved døren. Det gælder også for de borgere, der bor i botilbud og i det daglige laver fælles mad.

Vi lukker behandling og samtaler i Center for Rusmiddel i sin nuværende form. Men vi fortsætter ved hjælp af virtuelle løsninger i det omfang, det kan lade sig gøre. Medicinudlevering i Center for Rusmiddel fortsætter uændret.

Har man akut brug for at komme i kontakt med visitation til handicap og psykiatri, så ring på nummer 96117597.

Det beskrevne reducerede beredskab organiseres lokalt. Situationen kan hurtigt ændre sig. Derfor er det reducerede beredskab foreløbigt.

Man kan holde sig orienteret om situationen på holstebro.dk/corona, på coronasmitte.dk og på kommunens Facebookside.

Den digitale postkasse social.sundhed@holstebro.dk opretholdes.

Relaterede artikler

Back to top button
x