HelbredNyheder

Styrketræning gavner patienter med skrumpelever

Med tre timers ugentlig styrketræning og proteintilskud får patienter med skrumpelever både større og stærkere muskler. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Patienter med skrumpelever burde få styrketræning på recept. Det mener forskerne bag en ny undersøgelse, som viser, at tabet af muskelstyrke og -størrelse ikke behøver at være permanent hos patienter med skrumpelever.

”Vores træningsprojekt har vist, at styrketræning og proteintilskud kan bryde den onde cirkel og genopbygge patienternes muskler, så musklerne bliver stærkere og større”, siger Luise Aamann fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, som er en del af forskergruppen bag studiet.

I Danmark får cirka 2000 patienter årligt konstateret skrumpelever. Skrumpelever opstår oftest efter langvarig skade forårsaget af eksempelvis alkohol, fedme eller virus.

Hverdagen blev nemmere

I forsøget deltog 39 personer med skrumpelever i et 12-ugers forløb. I en time tre gange om ugen styrketrænede halvdelen af deltagere. Både træningsgruppen og kontrolgruppen fik kostvejledning af en diætist og proteintilskud gennem hele forløbet. Al fysisk aktivitet og proteinindtag blev dagligt registreret i en dagbog.

”Gruppen, der trænede, fik øget både muskelstyrke og -størrelse af 12 ugers styrketræning, sammenlignet med kontrolgruppen. Desuden konstaterede vi, at både funktionsevnen og livskvaliteten blev forbedret hos træningsgruppens medlemmer, og det må efter alt at dømme gøre det lettere at klare hverdagens forskellige gøremål,” siger Luise Aamann.

Resultaterne er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Clinical Gastroenterology and Hepatology.

Særlig aggressiv over for musklerne

At styrketræning gavner musklerne er velkendt fra studier af andre kroniske sygdomme, eksempelvis rygerlunger og hjerte-kar-sygdomme, men det er helt ny viden, at styrketræning også kan være effektivt for patienter med skrumpelever, fordi sygdommen netop er særligt aggressiv over for musklerne.

”Spinkle og afkræftede arme og ben på grund af underernæring, og muskler, der er svækket, er et kendetegn for skrumpelever og ses hos 75 procent af de indlagte patienter. Afmagringen øger risikoen for livstruende tilstande som infektioner, nyresvigt samt hjernepåvirkning,” fortæller forskeren.

Og i hverdagen er svækkelsen af musklerne stærkt invaliderende for den enkelte og hæmmer helt almindelige gøremål som indkøb, at gå på trapper og støvsuge.

”Inaktiviteten skaber en negativ spiral med yderligere funktionstab og til sidst også social isolation”, siger Luise Aamann, som i forsøgets næste fase kigger på, hvorvidt 12 ugers træning også påvirker dødeligheden.

Bag om resultatet

  • Studiet er et randomiseret klinisk forsøg med en træningsgruppe samt en kontrolgruppe udført som et tværfagligt projekt mellem Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, Neurologisk Afdeling og Røntgen og Skanning på Aarhus Universitetshospital samt Idræt ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet
  • Ekstern finansiering er bevilliget af TrygFonden, Helsefonden, Beckett-Fonden, Aase og Ejnar Danielsens Fond, Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelig Forskningsfond. Nutricia Advanced Medical Nutrition Denmark har doneret halvdelen af proteindrikkene. Ingen af parterne har haft indflydelse på undersøgelsen, og forskerne har ingen interessekonflikter
  • Den videnskabelige artikel samt tilhørende leder er offentliggjort i Clinical Gastroenterology and Hepatology

Aarhus Universitet: Health

Relaterede artikler

Back to top button
x