Debat/indlægNyheder

Ny uddannelse må ikke få indtaget af lægesekretærelever til at gå i stå

Uddannelsen til lægesekretær er på vej til at blive erstattet. I HK MidtVest hilser vi den nye uddannelse velkommen. Men indtaget af lægesekretærelever må ikke gå i stå. Og så skal de allerede uddannede lægesekretærer have mulighed for kompetenceudvikling.

Som formand for HK Kommunal MidtVest ser jeg med glæde på den nye uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator, som ser ud til at få studiestart til september 2021.

Lægesekretæruddannelsen har længe trængt til et løft. Lægesekretærernes fagprofil er blevet mere og mere administrativ de senere år. Man kan sige, at lægesekretærerne er gået fra at være lægens sekretær til at være patienternes ambassadører med fokus på data, analyse og koordinering.

Uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator, som Professionshøjskolerne bliver udbyder af, ser ud til både at matche faggruppens nye virkelighed og højne fagligheden.

Men det faktum, at den nye uddannelse er på vej, skal ikke bevirke, at indtaget af lægesekretærelever går i stå. Der er nemlig stor mangel på uddannede lægesekretærer, og det mærker man ude på hospitalerne. I øjeblikket er der eksempelvis kæmpe udfordringer med at rekruttere lægesekretærer i Region Midtjylland.

Min opfordring skal derfor være, at hospitalsledelserne øger indtaget af lægesekretærelever over de næste par år, indtil de første sundhedsadministrative koordinatorer kan være færdiguddannede. På den måde værner man om medarbejderne, så manglen på lægesekretærer ikke går ud over arbejdsmiljøet. Og fremtidens nære sundhedsvæsen vil kunne opfylde behovene overfor både patienter og tværfaglige samarbejdspartnere.

Desuden er det vigtigt at sikre, at de uddannede lægesekretærer får mulighed for kompetenceudvikling.

Danske Regioner og HK Kommunal skal se på rammerne for opkvalificering af nuværende elever på den hidtidige uddannelse, men også for de lægesekretærer, som er færdiguddannet inden for en kortere årrække.

Og når det nøjagtige indhold af den nye uddannelse er kendt, skal Danske Regioner og HK Kommunal aftale, om der skal ske en opskoling af lægesekretærer, som er uddannet efter den hidtidige uddannelse.

Venlig hilsen

Lene Buhl
Formand for HK Kommunal MidtVest

Relaterede artikler

Back to top button
x