NyhederPolitik

Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget 14. august 2020

REGION MIDTJYLLAND

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 1. behandling af budget 2021
3 Fordelingsnøgler, population og organisering på hospitalsområdet
4 Økonomirapportering pr. 31. maj 2020
5 Godkendelse af sundheds- og hospitalsplan
6 Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi
7 Orientering om opgørelse af COVID-19-udgifter og fastlæggelse af hospitalernes økonomiske måltal og kompensation
8 Robustgørelse af COVID-19 analysekapacitet i Region Midtjylland
9 Revidering af budgetmål vedrørende operationer på Aarhus Universitetshospital
10 Donationer af værnemidler i forbindelse med COVID-19-pandemien
11 Flytning af specialiserede funktioner inden for lungemedicin fra Regionshospitalet Skive til Regionshospitalet Viborg
12 Regionshospitalet Viborg: Etablering af hybridstue
13 Regionshospitalet Horsens, Generalplan: Anlægsbevilling til kloakrenovering etape 2
14 Regionshospitalet Horsens, Generalplan: Ekstraordinære udgifter i forbindelse med renovering af højhuset
15 Forhøjelse af leasingramme for rullebure
16 Godkendelse af otte anlægsregnskaber
17 Revisionsberetning nr. 46 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2019 for Region Midtjylland
18 Hensigtserklæring – Håndtering af kontrolbud mv.
19 Strategi for bæredygtig omstilling af den regionale buskørsel
20 Udbud af regional buskørsel
21 Godkendelse af klimaprojekt i samarbejde med Realdania og kommunerne
22 Navngivning af det nye driftsområde for psykiatrien i Region Midtjylland
23 Godkendelse af navneændring for afdelingen Overgangen, Specialområde Børn og Unge
24 Udmøntning af midler fra Finanslov 2020 til psykiatrien
25 Status på målopfyldelse – udmøntning af 50 mio. kr. til psykiatrien
26 Godkendelse af regionale funktioner i Center for Sundhed Holstebro
27 Orientering om telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (TeleKOL)
28 Resultat af Trivselsundersøgelse og Ledelsesevaluering i Region Midtjylland 2018/2019
29 Ligestillingsredegørelse 2020

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close