NyhederPolitik

Stor interesse for placering af råstofgrave

Region Midtjylland har indtil videre modtaget omkring 300 høringssvar til udkastet til den kommende råstofplan. I løbet af efteråret bliver alle høringssvar vurderet både fagligt og politisk, hvorefter regionsrådet til næste år tager endelig stilling til Råstofplan 2020.

Region Midtjyllands kommende råstofplan har netop været i høring, og der har været stor interesse fra både borgere, kommuner, virksomheder og organisationer. I alt er der kommet omkring 300 høringssvar til planen, der udpeger mulige råstofgraveområder i regionen.

– Råstofgravning kan medføre gener for et lokalområde, og jeg er glad for, at mange har benyttet muligheden for at deltage i processen. Både i form af høringssvar og i form af andre lokale initiativer, borgermøder og andet. Vi ønsker, at råstofgravning har så få negative konsekvenser som muligt, og de mennesker, der bor tæt på råstofgraveområderne, kan jo pege på muligheder, vi måske ikke ellers var opmærksomme på, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

De kommende måneder gennemgår regionens råstoffolk de indkomne høringssvar. De bliver alle offentliggjort i løbet af efteråret. Herefter kommer der en politisk behandling frem mod endelig godkendelse af råstofplanen i løbet af første halvår af 2021.

Vil minimere gener

Mange borgere er optaget af afstand fra råstofgraven og til naboer, mulighed for støjdæmpning og mulighed for alternative tilkørselsveje. Udvalget for Regional Udvikling vil arbejde for at minimere gener mest muligt for naboer til råstofgrave.

– Jeg vil meget gerne være med til at udfordre rammerne, så vi bedst muligt kommer de forskellige interesser i møde. Samtidigt er det vigtig at understrege, at vi jo som samfund skal bruge råstoffer, og de er altså nu engang placeret, hvor de blev lagt i istiden, siger Jørgen Nørby (V).

Vigtig inddragelse

Sidste år havde offentligheden også mulighed for at komme med input til Råstofplan 2020 i en såkaldt “idéfase”. Der kom cirka 100 input fra borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder. Disse er indarbejdet i det nuværende forslag. I juni inviterede regionen til fire virtuelle borgermøder forud for selve høringsfasen, der nu er afsluttet. Derudover har både politikere og fagfolk fra regionen i løbet af høringsperioden deltaget i lokale borgermøder.

– Der er mange interesser på spil på råstofområdet, og derfor er inddragelse vigtig. Som samfund har vi brug for råstoffer, men vi skal ikke grave mere end nødvendigt. Derfor arbejder regionen også med udgangspunkt i FNs 17 verdensmål for helt overordnet at nedbringe forbruget af råstoffer og for at minimere transporten af råstoffer, ved at sikre geografisk spredning af graveområderne, siger næstformand for Udvalg for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Fakta

 

  • Fra 8. juni til 1. september har det været muligt at afgive høringssvar til forslag til Råstofplan 2020 i Region Midtjylland.
  • Planen kan ses på hjemmesiden raastofplan2020.rm.dk. Her offentliggøres også alle høringssvar efter en faglig gennemgang. Blandt andet skal det sikres, at der ikke offentliggøres personfølsomme oplysninger.
  • Råstofplanen fastlægger, hvor der i Region Midtjylland kan gives tilladelse til at indvinde de naturgivne råstoffer i regionen – dvs. sand, grus, sten, kvartssand, ler, moler, plastisk ler, tørv og kalk.
  • I råstofloven fremgår det, at regionerne skal udarbejde en plan for forsyning og indvinding af råstoffer for en periode på mindst 12 år.
  • Det udkast til Råstofplan2020, der netop har været i Høring indeholder 25 nye forslag til råstofgraveområder. Heraf syv nye graveområder og 18 udvidelser af eksisterende.
  • Råstofplan 2020 har derudover fokus på bæredygtighed. Bl.a. ved at sikre geografisk spredning af råstofgrave, så klimatung transport minimeres.
  • Regionen har modtaget cirka 300 høringssvar, der fordeler sig på flere forskellige typer af afsendere. Nogle er fra andre myndigheder særligt kommuner, mens en del er underskrevet af enten en eller flere borgere. I enkelte tilfælde næsten et helt lokalområde.
  • Når alle høringssvar er gennemgået fagligt, går en politisk proces i gang, der ventes afsluttet i løbet af første halvår af 2021 med vedtagelse af råstofplanen.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close