NyhederPolitik

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i forretningsudvalget

Dagsorden til møde i forretningsudvalget 20. oktober 2020

Pkt. Tekst
1 Gensidig orientering *
2 Økonomirapportering pr. 31. august 2020
3 Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi
4 Ny psykiatri i Viborg: Anlægsbevilling til projektorganisation mm.
5 Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det sociale område
6 Seksuel chikane og krænkende handlinger
7 Orientering om status på faktisk elevfordeling på gymnasieområdet
8 Godkendelse af høringsudgave af ny fødeplan
9 Forslag fra Region Hovedstaden om at øge antallet af reagensglasbehandlinger
10 Aarhus Universitetshospital, udskiftning af vaskemaskiner i sterilcentral
11 Regionshospitalet Viborg: Ombygning af sterilcentral
12 Regionshospitalet Viborg: Flytning af Høreklinikken
13 Regionshospitalet Randers: Godkendelse af programoplæg for etape 3 samt projekteringsbevilling
14 Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af fire anlægsbevillinger under generalplanen
15 Godkendelse af projektforslag samt indtægts- og anlægsbevilling for Lemvig Sundhedshus
16 Godkendelse af lejeaftale vedrørende Hedeager 3, st., 8200 Aarhus N
17 Godkendelse af klimasamarbejdsaftale med transport- og boligministeren
18 Høring af Midttrafiks budget 2021
19 Udmøntning af kulturudviklingsmidler 2020
20 Tilskud fra Region Midtjyllands kultur- og eventpulje
21 Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling samt bevillingsændringer for Regional Udvikling
22 Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024
23 Prognose for den samlede jordforureningsopgave i Danmark
24 Samarbejde med kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd om ungeindsatsen i Region Midtjylland
25 Initiativer til bedre afvikling af politiske møder under COVID-19 *
26 Udpegning af ny bestyrelsesformand for Aarhus Letbane
27 Udpegning af medlemmer til interessentskab og bestyrelse for EuroSkills 2024
28 Orientering om sprogkrav for læger og øvrigt autoriseret sundhedspersonale
29 Orientering om implementering af HPV-test i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet
30 Orientering om aktiviteten på hospice i 2019
31 Status på målbilledet for sundhedsområdet
32 Status på målbilledet for socialområdet
33 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Jørgen Winther om lungeområdet på Regionshospitalet Randers*
34 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Rasmus Foged om sexisme i Region Midtjylland*

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close