NyhederPolitik

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet 28. oktober 2020

Pkt. Tekst
1 Økonomirapportering pr. 31. august 2020
2 Status på Aarhus Universitetshospitals økonomi
3 Ny psykiatri i Viborg: Anlægsbevilling til projektorganisation mm.
4 Godkendelse af Rammeaftale 2021-22 på det sociale område
5 Seksuel chikane og krænkende handlinger
6 Orientering om status på faktisk elevfordeling på gymnasieområdet
7 Godkendelse af høringsudgave af ny fødeplan
8 Forslag fra Region Hovedstaden om at øge antallet af reagensglasbehandlinger
9 Aarhus Universitetshospital, udskiftning af vaskemaskiner i sterilcentral
10 Regionshospitalet Viborg: Ombygning af sterilcentral
11 Regionshospitalet Viborg: Flytning af Høreklinikken
12 Regionshospitalet Randers: Godkendelse af programoplæg for etape 3 samt projekteringsbevilling
13 Regionshospitalet Horsens: Godkendelse af fire anlægsbevillinger under generalplanen
14 Godkendelse af projektforslag samt indtægts- og anlægsbevilling for Lemvig Sundhedshus
15 Godkendelse af lejeaftale vedrørende Hedeager 3, st., 8200 Aarhus N
16 Godkendelse af klimasamarbejdsaftale med transport- og boligministeren
17 Høring af Midttrafiks budget 2021
18 Udmøntning af kulturudviklingsmidler 2020
19 Tilskud fra Region Midtjyllands kultur- og eventpulje
20 Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling samt bevillingsændringer for Regional Udvikling
21 Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020-2024
22 Prognose for den samlede jordforureningsopgave i Danmark
23 Samarbejde med kommunerne og de regionale arbejdsmarkedsråd om ungeindsatsen i Region Midtjylland
24 Udpegning af ny bestyrelsesformand for Aarhus Letbane
25 Udpegning af medlemmer til interessentskab og bestyrelse for EuroSkills 2024
26 Orientering om sprogkrav for læger og øvrigt autoriseret sundhedspersonale
27 Orientering om implementering af HPV-test i livmoderhalskræftscreeningsprogrammet
28 Orientering om aktiviteten på hospice i 2019
29 Status på målbilledet for sundhedsområdet
30 Status på målbilledet for socialområdet
31 Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Ulrich Fredberg og Jørgen Winther om håndtering af lavdosis CT-sagen
32 Henvendelse fra regionsrådsmedlemmerne Ulrich Fredberg og Jørgen Winther om afvisning af at underskrive genindkaldelsesbreve

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close