HelbredNyheder

Holstebro Kommune: Hjælp til skolebørn i psykisk mistrivsel

Videncenter i Børn og Unge får 3,25 mio. kr. til at hjælpe 6-16 årige med tegn på psykisk mistrivsel udløst af fx ængstelighed, adfærdsproblemer eller psykiske lidelser.

Holstebro Kommune har fået fuld støtte fra satspuljeinitiativet “En styrket indsats i PPR”. I kommunen er PPR en integreret del af Videncenter i Børn og Unge, og det er herfra, at projektet næste år vil tilbyde såkaldte ‘lettere behandlingstilbud’ i den pædagogiske psykologiske rådgivning. Det vil sige tilbud, hvor fagfolkene sætter tidligt ind med støtte og rådgivning til børn og unge, der begynder at vise tegn på psykisk mistrivsel.

Forebygger og hjælper psykisk sårbare

Lettere behandlingstilbud kan fx være at hjælpe et barn med begyndende psykiske vanskeligheder for at skabe bedre mental trivsel, reducere skolefravær og forebygge senere henvisning til behandlingspsykiatrien.

Med støtten fra satspuljen kan videncentret styrke hjælpen til børn og unge i psykisk mistrivsel med en mere fleksibel og gradueret tilgang, hvor indsatsen justeres efter behov og omfang af problemet. Området får bl.a. tilført to ekstra medarbejdere til projektet.

– Som barn eller ung skal man tilbydes den rette hjælp, på rette tid og på det rigtige niveau, inden en svær situation udvikler sig til en psykisk lidelse. Målet er derfor, at færre får brug for mere indgribende og specialiserede indsatser senere i livet, siger Morten Kristensen, der er leder af Videncenter i Børn og Unge.

Målgruppen for de lettere behandlingstilbud er skoleelever fra 6-16 år, og videncentret vurderer, at omkring 350 børn og unge i kommunens målgruppe får gavn af tilbuddet.

– Projektet har en volumen, der giver os særlige gode muligheder for at hjælpe disse grupper af sårbare børn og familier. Det er en indsats som understøtter vores normale kerneopgaver i driften. Vi glæder os til projektet, og går i gang med den praktiske planlægning med det samme, siger Morten Kristensen.

Fokus på tre grunde til mistrivsel

Projektets fokus vil bl.a. være på de børn og unge, hvor angst og bekymringer forhindrer dem i at leve et aktivt og socialt liv ligesom deres jævnaldrende. Projektet omfatter også børn og unge med adfærdsvanskeligheder, der kan have grobund i en lang række årsager. Og endelig er fokus på børn og unge, der er pårørende til forældre eller søskende med psykiske lidelser.

Satspuljemidlerne betyder at kommunen bedre kan udnytte videncentrets potentiale. Både til at observere, reagere og gribe de unge, der er i risikogrupperne. Arbejdet med de lettere behandlingstilbud er nyt, men bygger videre på erfaringer, som videncentret har opbygget gennem tidligere projekter.

– Vi er hele tiden optaget af trivslen blandt børn og unge, og med projektet her kommer vi på forkant med udviklingen. Det er et tværgående projekt med stor sammenhæng til videncentrets øvrige aktiviteter, og jeg glæder mig over, og vi nu får mulighed for at løfte kvaliteten yderligere, siger skole- og rådgivningschef Peter Fogde Mikkelsen.

  • Projektet løber i to år fra 1. februar 2021
  • Tilskuddet er på 3.251.677 kr. og svarer til fuld bevilling af det ansøgte beløb
  • 37 kommuner har fået godkendt deres ansøgning – heraf har 10 har fået fuld bevilling
  • Støtten er givet som led i satspuljeinitiativet “En styrket indsats i PPR”, som er realiseret i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med inddragelse af KL og Danske Regioner.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close