NyhederPolitik

Velfærdsaftale: Flere penge til børn, unge og ældre

Regeringen har præsenteret en delaftale til finansloven med Radiale, SF, Enhedslisten og Alternativet

En ny aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet skal styrke velfærden med et markant løft af ældreplejen, minimumsnormeringer et år før tid og solide investering i ungdomsuddannelserne. Det skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse om aftalen, der også blev præsenteret på et pressemøde lørdag middag.

De store overskrifter i aftalen handler om at styrke velfærden med mere tid og tryghed i ældreplejen, flere voksne i vuggestuer og børnehaver og højere kvalitet på de unges uddannelser.

Delaftalen er den seneste i rækken af en grøn genstart i forbindelse med finansloven, der ifølge regernongen skal sikre, at Danmark samlet kommer stærkere, grønne og mere retfærdigt gennem krisen.

Finansminister Nicolai Wammen siger:

“Finansloven i år bliver en coronafinanslov, hvor vores hovedfokus er at passe på danskernes arbejdspladser og få Danmark bedst muligt igennem krisen. Men vi må samtidig ikke glemme, at vi også i en krisetid har et særligt ansvar for at skabe bedre forhold for vores børn, vores unge og vores ældre. Derfor er jeg stolt af, at vi med dagens aftale fortsætter med at udvikle velfærden og skabe mere tryghed i danskernes hverdag.”

Næsten 2 mia. til flere ansatte og uddannelse i ældreplejen

Med delaftalen bliver der afsat ca. 1,9 mia. kr. fordelt over 2021-2024 til mere omsorg og nærvær i ældreplejen. Prioriteringen vil gøre det muligt for kommunerne at ansætte nyt personale, mens det eksisterende sendes i uddannelse. Formålet er altså, at ældreplejen både får løftet fagligheden og samtidig tilført flere hænder.

Minimumsnormeringer i børnehaver fremrykkes et år
Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 1 mia. kr. i 2021-2024 til børn, så de lovbundne minimumsnormeringer bliver fremrykket et år. Dermed får kommunerne mulighed for, at der i 2024 er én voksen til tre børn i vuggestuer og én voksen til seks børn i børnehaver.

1,7 mia. til ungdoms- og erhvervsuddannelser

De unges uddannelse får et markant løft med knap 1,7 mia. kr. de kommende fire år. Aftalen betyder, at gymnasier og erhvervsuddannelser får solide løft af taxametertilskuddene, der skal styrke den faglige kvalitet i hele landet. Også social- og sundhedsuddannelserne og den forberedende grunduddannelse, FGU, får midler til at skabe bedre rammer.

Iværksætteri og kultur for unge
En børne- og ungepakke på samlet set 185 mio. kr. i 2021-2024 skal give nye oplevelser og kendskab til kulturen. Endelig prioriterer delaftalen en grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelserne på 10 mio. kr. årligt i 2021-2023. Målet er at styrke den iværksætterkultur, som er afgørende for, at vi som samfund er i stand til at løse fremtidens udfordringer.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close