NyhederUddannelse

Sådan håndterer skolerne den delvise nedlukning

Børn og Unge i Holstebro Kommune har omsat de nye skærpede tiltag til en række punkter for folkeskole- og rådgivningsområdet, som gælder fra 14. december.

Dette er gældende for Børn og Unge i Holstebro Kommune:

Julegudstjenester

Både dagtilbud og skoler deltager ikke i julegudstjenester ved fysisk tilstedeværelse. Det kan eventuelt afvikles virtuelt.

0.-4. klasse

Har almindelig undervisning på skolen. Der må ikke laves undervisning på tværs af klasser. Hvis man normalt har samlæsning, kan dette fortsætte. Der skal fortsat undervises i idræt og musik i grundskolen. Ved sport og idrætsaktiviteter med fysisk kontakt anbefales dog som hidtil øget opmærksomhed på hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte. Spisning skal foregå klassevis.
Elever, der er bosiddende i andre kommuner, skal komme i skole som normalt
Skolefritidsordningen har åbent som normalt.

5.-9. klasse

Eleverne har nødundervisning (ikke juleferie!). Skolelederen udmelder lokalt retningslinjer omkring hvordan nødundervisning organiseres, så det opleves på samme måde på hele skolen.
Sårbare børn bør fortsat komme i skole. Skolen forventes at være opsøgende i forhold til dem. Sårbare elever defineres som ”Elever, hvis dette er begrundet i særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov hos eleven, herunder begrundet i forholdene i hjemmet”.
Eventuelle eksamener og fremlæggelser vedrørende projektopgaven i 9. klasse gennemføres ved fysisk tilstedeværelse.
Juniorklubben lukkes.
Der skal ikke rapporteres omkring nødundervisning til Børne- og Undervisningsministeriet som tidligere.

Specialiserede tilbud

Alle elever i styrkeklasser, Specialkompetence Holstebro og Ungdomsskolens undervisningstilbud skal fortsat møde i skole som normalt.

Møder

Mødeindkalderen til møder omkring børn beslutter om mødet afvikles virtuelt eller fysisk. Det kan være underretningsmøder, møder med Videncenteret eller UU. Hvis det vurderes, at mødet ikke kan gennemføres med et fornuftigt udbytte virtuelt, skal det afholdes fysisk med alle medarbejdere til stede.
Ordinære skole-hjem samtaler og forældremøder udskydes.
Den lokale ledelse tager beslutning omkring øvrige lokale møder. Afsættet er at mest muligt gennemgøres virtuelt.

Fælles feriepasning

Fælles feriepasning – for børn der allerede er tilmeldt – aflyses, så børnene passes på egen enhed.

Musikskolen

Musikskolens deltagelse i arrangementer og undervisning på dagtilbud og folkeskoler er aflyst.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close