NyhederPolitik

Opgravning af minkgrave slipper for årelang forundersøgelse

Frygten har længe været, at de mink, der er blevet gravet ned, og som nu ligger og forurener grundvandet ved blandt andet Bovtrup og Kølvrå, ikke ville kunne graves op uden at der blev foretaget en miljøundersøgelse først.

For det ville kunne forsinke arbejdet i helt op til et år.

Så galt går det heldigvis ikke, for tidligere på dagen har fødevarminister Rasmus Prehn fortalt Ritzau, at en miljøvurdering, også kaldet en vvm-undersøgelse, ikke er nødvendig for at kunne grave minkene op.

“Rædselsscenariet med en vvm-undersøgelse , der kunne tage op til et år, er afværget,” siger ministeren til nyhedsbureauet, og med den hindring fjernet, kan man nu gu videre i planlægningen om at få løst problemet med de forurenende mink.

“Nu lægger vi op til at træffe en beslutning om en af de modeller, der er for opgravning af mink, sådan at vi forhåbentlig på denne side af jul kan give borgerne i området vished om, hvordan modellen bliver. Og vished for hvornår minkene bliver gravet op,” udtaler fødevareministeren Rasmus Prehn.

Der er tale om tre modeller, der tidligere er blevet fremlagt, som beskriver de trin, der skal tages, for at minkene kan blive gravet op og destrueret på forsvarlig vis. Modellerne er dyre og tager tid. Uden den vvm-undersøgelse, kan forløbet forkortet betragteligt, men der er stadig tale om en tidsplan, der strækker sig over måneder.

En del af de forhandlinger, der begynder i dag, vil fokusere på såkaldte afværgeforanstaltninger, som tæller dræn og overdækning af området, der har til formål at forhale forureningen, indtil arbejdet med opgravningen kan begynde.

Ifølge Rasmus Prehn vil der komme en udmelding om disse foranstaltninger senere i dag.

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x