ErhvervNyheder

ILVA får 100.000 kr. i bøde for overtrædelse af GDPR-reglerne

Fredag faldt der dom i en sag mod møbelkæden Ilva A/S, der blev idømt en bøde på 100.000 for at have opbevaret kundedata i strid med GDPR-reglerne.

Dommen er faldet efter Ilva A/S lod informationer på flere hundrede tusinde kunder ligge i et gammelt IT-system.

Der var tale om informationer som navne, adresser, emails, telefonnumre og købshistorik, som der ikke længere var nogen grund til at opbevare. Samtidig var der ikke nogen protokoller for sletning af forældet data, hvilket er et krav ifølge GDPR-reglerne.

Dermed er der altså faldet dom i største store sag i Danmark, efter de nye regler trådte i kraft den 25. maj 2018.

”GDPR-reglerne er lavet for at beskytte den enkelte borger mod at få misbrugt sine personoplysninger, og virksomhederne har et stort ansvar for at sikre, at reglerne bliver overholdt. Det er en alvorlig sag, når der er virksomheder, der ikke lever op til det ansvar, så jeg er tilfreds med, at der nu er sket domfældelse i denne sag, selvom der alene er dømt for uagtsomhed – altså at de ikke bevidst har haft til hensigt at bryde reglerne,” siger specialanklager ved Østjyllands Politi, Jan Østergaard, der har ført sagen i samarbejde med senioranklager Katrine Klausen fra Statsadvokaten i Viborg.

Slap billigt
Det oprindeligt bødeoplæg var på 1,5 millioner kroner, hvilket Datatilsynet mente var en passe størrelse. Byretten vurderede dog, at overtrædelsen kun skulle koste 100.000 kroner. Det oprindeligt bødeoplæg var baseret på en model, der blandt tager højde for virksomhedens omsætning, og da det er den første sag af sin slags, vil Jan Østergaard nu overveje at gå videre med sagen, for at få dannet et grundlag for fremtidige overtrædelser.

”Dette er den første sag mod en virksomhed, hvor vi har skullet fastsætte bødeniveauet efter de skærpede EU-regler om udmåling. Udgangspunktet for os har været Datatilsynets bødemodel, der blandt andet er baseret på koncernens omsætning. Vi har noteret os, at byretten har vurderet, at bøden skulle være meget lavere, og det får os da til at overveje, om sagen skal prøves ved Vestre Landsret,” siger Jan Østergaard, der dog er tilfreds med at, der er faldet dom.

”Sagen her er principiel og udtaget som prøvesag, og derfor er jeg meget tilfreds med, at der nu er taget stilling til en række af vigtige spørgsmål, der har betydning for bødeudmålingen af denne og fremtidige GDPR-sager.”

Ilva A/S blev anklaget i sagen i efteråret 2018, efter et tilsynsbesøg fra Datatilsynet, der blev opmærksom på det gamle kundekartotek, hvor mindst 350.000 kunders oplysninger blev opbevaret i strid med den nye lovgivning.

Begge parter har taget betænkningstid om, hvorvidt man vil anke sagen til Vestre Landsret.

Back to top button
x