NyhederPolitik

Dagsorden til møde i forretningsudvalget

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i forretningsudvalget 15. juni 2021

Pkt. Tekst
1 Revisionsberetning nr. 51 om Region Midtjyllands regnskab 2020 og endelig godkendelse af årsregnskab 2020
2 Revisionsberetning nr. 49 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2020 for Region Midtjylland
3 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2020
4 Gensidig orientering *
5 Udgifter til private aktører i forbindelse med COVID-19
6 Afvikling af udsatte aktiviteter i 2021
7 Anlægsregnskaber afsluttet i juni 2021
8 Afskrivning af gamle tilgodehavender*
9 Godkendelse af råstofplan 2020
10 Godkendelse af strategi for sundheds- og psykiatrihuse
11 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje”-rapport for første kvartal 2021
12 Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2021
13 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: “Det tredje øje” rapport for 1. kvartal 2021
14 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2021 Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg
15 DNU: “Det tredje øje”-rapport om Forum 1. kvartal 2021
16 Kvartalsrapport pr. 31. marts forum DNU
17 DNV-Gødstrup: Afledte anlægsprojekter til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup
18 Regionshospitalet Viborg: Afledte investeringer relateret til kvalitetsfondsprojektet
19 Regionshospitalet Silkeborg: Projekteringsbevilling til flytning af medicinsk sengeafsnit og logistik
20 Regionshospitalet Viborg: Flytning af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme
21 Regionshospitalet Horsens: Udskiftning af autoklaver og vaskemaskiner
22 Regionspsykiatrien Horsens: Nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit
23 Regionshospitalet Horsens: Ombygning i vareindlevering til regional logistik
24 Rapport om analyse af tidlige stadier af lungekræft på Regionshospitalet Silkeborg
25 Opfølgning vedrørende regionsrådets beslutning om udvidelse af servicemål for A- og B-kørsler
26 Lejekontrakt og bevilling til projektering ved ambulancebase i Silkeborg
27 Godkendelse af lejeaftale for ambulancebase i Randers SV
28 Udmøntning af budgetmidler til sundhedshuse og udgående funktioner
29 Godkendelse af ændring i finansieringsmodel for projekter i Skanderborg Sundhedshus
30 Styrkelse af den palliative indsats i Region Midtjylland
31 Forslag til evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland
32 Status på målbilledet for sundhedsområdet
33 Status på målbilledet for socialområdet
34 Udkast til udtalelse til ministeren om Rigsrevisionens beretning om retspsykiatriske patienters forløb
35 Udkast til udtalelse til Rigsrevisionsberetning om nedbringelse af tvang i psykiatrien
36 Bevillingsændring til styrkelse af indsats for kultur og sundhed
37 Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Åben pulje
38 Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Teknologipagtspulje
39 Fastlæggelsen af beslutningsstruktur og følgegruppe for oprensningen af Høfde 42
40 Afrapportering af forenklingsinitiativer i Region Midtjylland
41 Afholdelse af vælgermøder i forbindelse med regionalvalg 2021*
42 Vedtagelse af foreløbig mødeplan for 2022 for regionsrådets forretningsudvalg *
43 Vedtagelse af foreløbig mødeplan 2022 for regionsrådet
44 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ib Bjerregaard om lægeboligerne i Herning*
45 Orientering om årsresultatet for LUP 2020 og nye månedlige LUP-målinger
46 Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter 2020
47 Orientering om analyse af privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov
48 Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser

Gå til forsiden af Region Midtjyllands hjemmeside

Relaterede artikler

Back to top button
x