LivsstilNyheder

Hver 7. Facebook-kommentar hos politikere og medier er skrevet i et anerkendende sprog

Den hårde og hadefulde debat på Facebook fylder meget i politikernes, mediernes og danskernes bevidsthed. Men Facebook lægger ikke kun platform til grove kommentarer og tilsvininger.

Analyse & Tal har i samarbejde med TrygFonden for første gang kortlagt den anerkendende debat på Facebook, hvor der bliver talt pænt og skabt dialog med plads til – og respekt for – hinandens synspunkter. Til formålet har vi udviklet Danmarks første algoritme, baseret på kunstig intelligens, der kan detektere anerkendende sprog.

Efter at have analyseret 63 mio. kommentarer på 199 politikeres og 476 mediers Facebooksider er konklusionen klar: Vi er overraskende gode! For modsat det billede, mange har af den offentlige debat på Facebook, er der i den grad anerkendelse i kommentarsporet. Omkring hver syvende (14 pct.) af alle kommentarer på politikeres og mediers Facebooksider indeholder sproglig anerkendelse af et andet menneske eller dets synspunkter. Det vil sige kommentarer, som udtrykker ros, enighed, empati, kvittering for andres synspunkter, åbne eller nysgerrige spørgsmål, udtryk for påvirkelighed, ønsker om dialog eller forsoning, tillid eller rituel anerkendelse som lykønskninger og taksigelser. Over en periode på to år har vi registreret intet mindre end 8,9 mio. anerkendende kommentarer. Anerkendelsen i politikernes og mediernes kommentarspor fylder altså langt mere end det hårde og hadefulde sprog, som vi kortlagde i foråret. Her viste det sig, at cirka 5 procent af alle kommentarer på politikere og mediers Facebooksider efter modering kunne betegnes som ‘sproglige angreb’.

– Undersøgelsen om anerkendelse på sociale medier viser, at Facebook også er et sted, hvor vi udviser respekt og omsorg for hinanden og hinandens synspunkter. Interessant nok er det især, når debatten handler om følsomme emner som psykiske lidelser, eller når debatten handler om ting, vi har lange og gode traditioner for at være uenige om, som f.eks. økonomisk politik, at vi formår at bevare den gode tone, siger Anders Hede, forskningschef i TrygFonden.

På Facebook bliver der især talt anerkendende om sårbare grupper som personer med handicap, psykiske lidelser og socialt udsatte, ligesom børn, ældre og gravide også er på listen over de emner, der modtager den største andel af anerkendelse i kommentarsporet. Lidt overraskende finder vi også emner som offentlige finanser, #MeToo og arbejdsmarkedsvilkår på listen over emner, der bliver talt mest anerkendende om.

Særligt lokalmedierne danner ramme om en anerkendende debat i kommentarsporene. Hos Ugeavisen Varde er næsten hver anden kommentar skrevet i en anerkendende tone (se top20-listen over medier med størst andel af anerkendelse i kommentarsporet nedenfor).

Hos politikerne finder vi især socialdemokrater og venstrefolk på listen over de politikere med den største andel af anerkendelse i kommentarsporet. Søren Gade topper (V) listen med 80 pct. anerkendende kommentarer.

Find hele rapporten her: https://www.tryghed.dk/viden/publikationer/trivsel/anerkendelse-i-den-offentlige-debat-paa-facebook

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE