GalleriNyhederUddannelse

Jubilæumshold nummer 100 på fysioterapeutuddannelsen

Hold nummer 100 er startet på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro!
Der er uddannet fysioterapeuter fra Holstebro siden 1966, og 1. september havde 40 nye studerende studiestart på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. De udgør hold nummer 100.
Jubilæumsholdet består af 40 studerende, hvor hovedparten kommer fra Vestjylland.
Lene Kirk, der er uddannelsesleder på fysioterapeutuddannelsen hos VIA University College på Campus Holstebro, tog imod det nye kuld sammen med studievejledere og studiekoordinatoren.
På første studiedag mødte de nye fysioterapeutstuderende også en håndfuld studerende, der kommer fra holdet over dem og som tutorer står i spidsen for at gennemføre sociale aktiviteter, der ryster de nye studerende godt sammen.
Målrettet indsats for trivsel
”For at minimere risikoen for smitte med coronavirus har alle VIAs uddannelser i år aflyst rus-aktiviteter som hytteture, fester og fredagsbarer. Men tutorerne sørger for sportsaktiviteter, sjove konkurrencer og andre former for teambuilding, der passer godt til fysioterapeutstuderende, som typisk er fysisk aktive mennesker,” forklarer Lene Kirk.
Som led i studiestarten bliver de nye studerende i de kommende dage også introduceret til fagene, undervisningsformen, lokalerne og andet fagligt på uddannesen.
”Vi gør altid en målrettet indsats for at få de nye studerende til at falde bedst muligt til, så de kommer til at trives både fagligt og socialt under uddannelsen,” fremhæver Lene Kirk.
Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro har hvert år studiestart for 40 nye studerende i september og 40 i februar. I år var der knap 300 ansøgere til de 80 studiepladser.
Hovedparten kommer fra Vestjylland – for eksempel Holstebro, Herning, Struer og Lemvig, men der er også studerende fra resten af landet. En stor del bosætter sig i Holstebro under studiet, mens andre pendler.
Kønsfordelingen på fysioterapeutuddannelsen er ret ligelig, og flertallet af de studerende har nogle års erfaringer med i bagagen efter gymnasiet, før de starter på studiet. En stor del har arbejdet i plejesektoren og i børneinstitutioner, og mange har været aktive inden for sport som eksempelvis trænere, så de er vant til at have med mennesker at gøre. Desuden har de fleste været på længere udlandsrejser.
Efter endt uddannelse er der gode beskæftigelsesmuligheder, da ledigheden kun er på fem procent.
”Stadig flere af de fysioterapeuter, der dimitterer fra Campus Holstebro, får arbejde i den private sektor – enten på eksisterende klinikker eller på klinikker, som de selv etablerer. De øvrige får job på sygehuse, i kommuner og andre steder i det offentlige sundhedsvæsen,” fastslår Lene Kirk, der selv har arbejdet en del år som fysioterapeut på klinik, før hun blev ansat som først underviser og siden 2016 som uddannelsesleder på fysioterapeutuddannelsen i Holstebro.
Der er tale om en professionsbacheloruddannelse på 3,5 år, som omfatter ikke mindre end 12 eksaminer.
I løbet af uddannelsen til fysioterapeut får de studerende en stor og forskningsbaseret viden om kroppen og om diagnosticering og behandling af sygdomme, skader og andre udfordringer i bevægeapparatet. Undervejs afprøver de studerende i stort omfang teknikker på hinanden, og 20 procent af uddannesen er praktikforløb i ’den virkelige verden’ med rigtige patienter mellem hænderne.
”På fysioterapeutuddannelsen i Holstebro skiller vi os ud ved at have ekstra meget samarbejde med lokalsamfundet. Det giver blandt andet den store fordel for de studerende, at de ind imellem har lokale borgere med skavanker inde på uddannelsen til undersøgelse og behandling,” påpeger Lene Kirk.
På fysioterapeutuddannelsen handler det ikke alene om at blive dygtige til fysiske behandlinger, men også om at kunne tænke sammenhængen mellem krop og psyke ind. Konkret lærer de studerende blandt andet om, hvordan spændinger, smerter og andre fysiske tilstande i kroppen ofte påvirker patienten psykisk – og vise versa at mentale tilstande som stress, sorg og øvrige udfordringer kan sætte sig i kroppen som eksempelvis spændte muskler og fysisk ubehag.
De fysioterapeutstuderende har også undervisning, hvor de samarbejder med studerende fra øvrige uddannelser på Campus Holstebro, og de får kompetencer i pædagogik, sundhedsfremme og forebyggelse.
Lene Kirk mener, at nutidens fysioterapeutstuderende på flere områder er dygtigere end ’i gamle dage’.
”Udviklingen har eksempelvis gjort, at fysioterapeutuddannelsen i dag er langt mere evidensbaseret end førhen. Det betyder, at de studerende er dygtige til at reflektere over, hvad der med afsæt i forskningsresultater er den rette behandling til den aktuelle patient, og at der ofte skal forskellige tiltag til i forhold til forskellige mennesker og forskellige problematikker,” pointerer Lene Kirk.
Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro så dagens lys, længe før VIA University College blev etableret i 2008. Konkret var det fysiurgisk overlæge Else Tophøj fra Holstebro Sygehus, der var initiativtager til, at Fysioterapeutskolen i Holstebro, som den hed dengang, kunne åbne 1. februar 1966 – for snart 55 år siden.
Før 1966 blev der kun uddannet fysioterapeuter i København og Aarhus, og det gjorde, at Else Tophøj manglede fysioterapeuter på hendes sygehusafdeling. På den baggrund var Else Tophøj til møde hos Sundhedsministeriet, hvor også den daværende direktør for Holstebro Sygehus og formanden for Lægerådet deltog, og der blev her banet vej for, at Holstebro måtte uddanne fysioterapeuter som det tredje sted i landet.
Else Tophøj underviste selv på uddannelsen i flere år. Det første år var der blot 15 studerende, og frem til 1980 blev der kun startet ét hold om året. I årenes løb er antallet af studerende øget ad flere omgange til de nuværende 40 fysioterapeutstuderende både i september og februar – altså i alt 80 årligt.
VIA uddanner også til fysioterapeut i Aarhus. Ud over fysioterapeuter uddanner VIA i Holstebro til sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut, lærer, socialrådgiver, bygningskonstruktør og produktionsingeniør. Campus Holstebro har i alt ca. 2.200 studerende.
Af journalist Kiri Kesby   Fotos :Preben Callesen

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x