112Nyheder

Ni fremstillet i terrorsag

Gårsdagens terroraktioner resulterede i, at 21 mennesker blev anholdt og lige så mange adresser blev ransaget. Politiet var til stede på blandt andet Ravnkildevej og Stormgade i Aalborg, sant Lyngens Kvarter i Gullestrup, skriver DR. Derudover var der en adresse ved Munkebo på Fyn i spil, samt flere i Herlev, Valby, Husum og Greve.

Bomberyddere arbejdede 20.45 på den sidste adresse, og vicepolitiinspektør, Lars Karlsen fra Københavns Politi bekræftede, at arbejdet havde relation til terrorsagen.

Tre retsmøder
I dag blev ni personer fremstillet i grundlovsforhør i retten i København. Det drejede sig om seks mænd og to kvinder, der sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kendt som Terrorparagraffen. Sigtelserne er dog forskellige. En niende person bliver fremstillet bag dobbeltlukkede døre i Odense, og derfor vil både sigtelse og identitet være hemmelige.

Retsmødet i København blev delt op i to, da der er tale om to sigtelser. I den ene retssal blev en kvinde og to mænd sigtet for at have forsøgt at fremstille en eller flere bomber med et kemikalie, der kaldes triacetoneperoxid, også kendt som TATP. Alle tre nægtede sig skyldige. Ifølge DR Nyheder er de anklagede mænd, de samme, der blev anholdt i april i forhindelse med brandstiftelse. Der blev nedlagt navneforbud efter oplæsning af sigtelsen, og retten anerkendte politiets ønske om at fortsætte bag lukkede døre.

Køb af våben
I den anden sal blev fire mænd og en kvinde tiltalt for at have forsøgt at købe eller finansiere våben og ammunition til brug ved terror. Der er specifikt tale om pistoler med lyddæmpere. Der blev ligeledes nedlagt navneforbud, men herefter blev retsmødet hævet til kl. 13, for at give forsvarerne tid til at tale med deres klienter.

Kort tid efter oplæsning af sigtelserne mod de otte personer,  begærede politiet lukkede døre, og dermed blev resten af retsmødet lukket for offentligheden. Det kan derfor betyde, at der ikke kommer flere informationer i sagen, før ved senere retsmøder.

Forbindelse til Norge
Kort før retsmødet begyndte, bekræftede den norske efterretningstjeneste, at en person i Norge, har haft tilknytning til den danske aktion.

§ 114

For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade:

  1. Manddrab efter § 237.
  2. Grov vold efter § 245 eller § 246.
  3. Frihedsberøvelse efter § 261.
  4. Forstyrrelse af trafiksikkerheden efter § 184, stk. 1, retsstridige forstyrrelser i driften af almindelige samfærdselsmidler m.v. efter § 193, stk. 1, eller groft hærværk efter § 291, stk. 2, hvis disse overtrædelser begås på en måde, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab.
  5. Kapring af transportmidler efter § 183 a.
  6. Overtrædelser af lovgivningen om våben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder efter § 192 a.
  7. Brandstiftelse efter § 180, sprængning, spredning af skadevoldende luftarter, oversvømmelse, skibbrud, jernbane- eller anden transportulykke efter § 183, stk. 1 og 2, sundhedsfarlig forurening af vandforsyningen efter § 186, stk. 1, sundhedsfarlig forurening af ting bestemt til almindelig udbredelse m.v. efter § 187, stk. 1.
  8. Besiddelse eller anvendelse m.v. af radioaktive stoffer efter § 192 b.

Stk. 2.  På samme måde straffes den, som med det i stk. 1 nævnte forsæt transporterer våben eller eksplosivstoffer.

Stk 3. Endvidere straffes på samme måde den, der med det i stk. 1 nævnte forsæt truer med at begå en af de i stk. 1 og 2 nævnte handlinger.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close