HelbredNyheder

Ny foreløbig statistik om antal døde pr. uge og dag

Danmarks Statistik offentliggør fra i dag antallet af døde på ugebasis. Opgørelsen er et supplement til den eksisterende kvartalsvise opgørelse. Danmarks Statistik har gennem de seneste uger fået flere forespørgsler gående på antallet af døde på mere aktuel basis og med et kortere interval end kvartalsopgørelsen., og givet den nuværende situation har vi arbejdet på at kunne imødekomme vores brugeres ønske.

Da der med statistikken vil være et kortere interval mellem hændelsesdagen og offentliggørelsesdagen, skal den nye opgørelse betragtes som foreløbig, og der vil forekomme mindre afvigelser i forhold til den kvartalsvise opgørelse over antallet af døde. Dette skyldes typisk, at der kan forekomme mindre forsinkelser i indberetningerne fra de kommunale folkeregistre.

De nye opgørelser indeholder ikke information om dødsårsagerne, som opgøres på årsbasis.

Endvidere skal det understreges, at der i løbet af et år er relativt store udsving i antallet af døde. Disse udsving, der både er påvirket af årstider og tilfældigheder, forstærkes, når opgørelsen sker på dags-/ugebasis. Det er således velkendt, at der dør flere om vinteren end om sommeren, og at tilbagevendende influenzaepidemier og deres placering i løbet af en sæson også spiller en rolle for udsving i antallet af døde.

Statistikbanktabellerne vil bestå så længe, der er behov for at følge udviklingen i antallet af døde på dags-/ugebasis. Nye tal offentliggøres ugentligt hver fredag kl. 8.00.

Der bliverfra fredag den 18. april adgang til to nye tabeller:

Tabel 1: Dødsfald efter hændelsesdag, alder og køn

–              Dato for dødsfald

–              Aldersgruppe (femårs-grupper)

–              Køn

LINK: www.statistikbanken.dk/dodc1

Tallene i tabel 1 er 2020-tal, men tilsvarende tal tilbage til 2007 findes her: www.statistikbanken.dk/doddag

Tabel 2: Dødsfald efter ugenummer, bopælslandsdel, alder og køn

–              Ugenummer for dødsfald

–              Bopælslandsdel

–              Aldersgruppe (femårs-grupper)

–              Køn

LINK: www.statistikbanken.dk/dodc2

I tabel 2 er der tal fra 2007 til i dag.

Danmarks Statistik

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close