ErhvervNyheder

100 mio. kr. til hurtigt internet i yderområderne

Bredbåndspuljen 2020 åbner nu for ansøgninger. Puljen er målrettet bredbåndsprojekter i landzone- og sommerhusområder, hvor der ikke er udsigt til at få hurtigt bredbånd på kommercielle vilkår.

Danmark har generelt en meget god dækning med hurtigt bredbånd. 93 pct. af alle boliger og virksomheder har i dag adgang til bredbåndshastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. Dette skyldes først og fremmest en lang række af store og små udbydere, som over mange år har rullet bredbånd ud til danskerne på kommercielle vilkår.

Der er imidlertid en restgruppe, som ikke har udsigt til, at markedet vil sørge adgang til hurtigt bredbånd. Derfor giver den statslige bredbåndspulje mulighed for at søge om tilskud til etablering af hurtigt bredbånd i lokalområder, hvor dækningen er meget dårlig – og hvor der ikke foreligger planer for bedre dækning inden for tre år.

”Bredbåndspuljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone eller sommerhusområder. Fra Energistyrelsens side står vi klar med vejledning til de ildsjæle, som nu skal i gang med at forberede deres lokale bredbåndsprojekt”, fortæller kontorchef i Center for Tele, Signe Schmidt.

Du kan læse mere om bredbåndspuljen og hvordan man søger om tilskud på Energistyrelsens hjemmeside.


Fakta

  • Der er afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2020. Puljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse i landzone og sommerhusområder.
  • Bredbåndspuljen er efterspørgselsdrevet. Man skal slå sig sammen lokalt og organisere et projekt, som kan søge om tilskud. De deltagende adresser skal bidrage med en egenbetaling på mindst 4.000 kr. i gennemsnit pr. adresse. Det samme skal den bredbåndsudbyder, som skal stå for udrulningen i projektet.
  • Der er mulighed for at søge tilskud til adresser med dårlig bredbåndsdækning – og hvor der ikke foreligger konkrete planer for bedre dækning inden for de kommende tre år. Dårlig bredbåndsdækning indebærer, at det ikke må være muligt at få en bredbåndsforbindelse på adressen, hvor hastighederne overstiger 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
  • Den infrastruktur, der etableres med tilskud fra bredbåndspuljen, skal kunne levere stabile, oplevede hastigheder på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
  • P.t. er der registreret cirka 107.000 tilskudsberettigede adresser. Man kan se, om en adresse er registreret som tilskudsberettiget på bredbaandspulje.ens.dk.
  • Bredbåndspuljen blev etableret i 2016. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, om den skal fortsætte efter 2020.

Kom til informationsmøde om bredbåndspuljen

De første informationsmøder afholdes i denne uge

Med lempelsen af forsamlingsforbuddet har Energistyrelsen igen i år mulighed for at holde informationsmøder om bredbåndspuljen. Der holdes møder følgende steder:

Østjylland

Dato: Tirsdag den 16. juni, kl. 16-18

Sted: Gudenåcentret, Kirkevej 10, 7160 Tørring

Tilmeldingsfrist: Mandag den 15. juni 2020

 

Midt- og Vestjylland

Dato: Torsdag den 18. juni, kl. 16-18

Sted: Vestjyllands Kunstpavillon, Henning Larsens Vej 36920 Videbæk

Tilmeldingsfrist: Onsdag den 17. juni 2020

 

Himmerland

Dato: Onsdag den 24 juni, kl. 16-18

Sted: Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord, Skibsgade 35, 9500 Hobro

Tilmeldingsfrist: Tirsdag den 23. juni 2020

Tilmelding

Der er et begrænset antal pladser til de enkelte møder. Derfor er det vigtigt, at man tilmelder sig. Send en mail til tele@ens.dk med oplysning om, hvem du er, og hvilket møde du gerne vil deltage i. Møderne vil blive afviklet i overensstemmelse med retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.

Vigtige datoer

29. maj Ansøgningsrunden for 2020 blev igangsat
Energistyrelsens kort med oplysning om alle tilskudsberettigede adresser blev offentliggjort på bredbaandspulje.ens.dk.
25. august Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser
21. september Sidste frist for at annoncere projekter med henblik på at kunne indgå aftale med en udbyder
26. oktober Ansøgningsfrist

 

Relaterede artikler

Back to top button
x