HelbredNyheder

Forskning for mere viden om tarmkræftscreening

Hvor længe der skal gå, fra en kikkertundersøgelse har afkræftet mistanken om tarmkræft, til man igen inviteres til at deltage i det nationale screeningsprogram for tarmkræft eller tilbydes ny kikkertundersøgelse? Det mangler man i dag reelt viden om, men nu vil et forskningsprojekt finde svaret. Arbejdet er støttet af Kræftens Bekæmpelse.

Alle danskere i alderen 50-74 år får i dag tilbud om at deltage i regelmæssig screening for tarmkræft. Her afleverer man en afføringsprøve, og hvis det viser sig, at den indeholder spor af blod, bliver man indkaldt til nærmere undersøgelse – typisk en kikkertundersøgelse. Det sker årligt for omkring 20.000 danskere.

Heldigvis viser den grundigere undersøgelse ofte, at der ikke er tale om kræft, men spørgsmålet er så, hvor længe der skal gå, inden man igen skal aflevere en afføringsprøve eller tilbydes en ny kikkertundersøgelse. Går der for længe, risikerer man at overse forstadier til kræft, og går der for kort tid, risikerer deltagerne at skulle igennem unødvendigt mange undersøgelser.

– I dag er der forskel på, hvor længe man skal vente efter en kikkertundersøgelse der ikke viste kræft, før man igen inviteres til at deltage i screeningsprogrammet eller får tilbuddet om en kikkertundersøgelse. I dag får man tilbuddet igen efter et, tre eller otte år. Dette system er imidlertid baseret på sparsom videnskabelig viden, og derfor er der forskel på retningslinjerne i de forskellige europæiske lande, siger Sisse Helle Njor. Hun er lektor ved Randers Regionshospital og starter nu et forskningsprojekt, som skal give et svar på hvad der er det bedste valg.

I dag: Sparsom viden

Den nye undersøgelse skal baseres på data fra de danskere, der indtil nu har deltaget i tarmkræftscreeningen.Her vil forskerne undersøge, om de nuværende perioder er optimale:

– Hvis vi eksempelvis finder, at ingen eller meget få af dem, der tilbydes kikkertundersøgelse efter et eller tre år, har udviklet tarmkræft, tyder det på, at perioden måske godt kunne være længere, inden de atter skal tilbydes en kikkertundersøgelse. Omvendt, hvis der blandt dem, der har ventet otte år på en ny invitation til screening, er mange, som får stillet diagnosen tarmkræft, tyder det på, at den periode er for lang, og at de skal indkaldes til screening hurtigere, siger Sisse Helle Njor.

Viden fra det nye forskningsprojekt vil altså komme patienterne direkte til gavn og være med til at sikre det bedst mulige tilbud – uanset om det bekræfter de nuværende inddelinger, eller viser, at de bør revideres. Forskerne forventer at have resultater klar inden for de næste tre år.

Kræftens Bekæmpelse støtter forskningen

Forskningsprojektet ”TIMING -Rettidig opfølgning i tarmkræftscreening” har modtaget 657.800 kr. fra Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg.

Kræftens Bekæmpelse

Relaterede artikler

Back to top button
x