Kultur/EventNyheder

Naturpark Nissum Fjord har allerede fået julegaver

Den første gave indeholder Naturstyrelsens spændende projekt om store helårs-græsædende dyr i Husby Klit plantage. Den anden gave er, at Geopark Vestjylland, som naturparken geografisk er en del af, er blevet indstillet som certificeret geopark af Unesco.

PRESSEMEDDELELSE fra Naturpark Nissum Fjord

Naturpark Nissum Fjord vil formidle om de nye store græssende dyr i Husby Klitplantage og også fortælle om og udbrede kendskabet til de oplevelser og det landskab i Geopark Vestjylland, der ligger udenfor naturparken.

For naturparken er det vigtigt, at beskyttelsen og benyttelsen af naturen kan gå hånd i hånd. Med årets julegaver, og de kommende nye naturparkcentre i Thorsminde og i Bøvlingbjerg, er naturparken godt på vej.

Mulighed for bedre biodiversitet, og samtidigt mere opmærksomhed på naturparkens fantastiske områder, er gaver, som vi er meget glade for”, siger Karsten Filsø, naturparkrådsformand og formand for Natur, Miljø, og Klimaudvalget i Holstebro Kommune.

Husby Klitplantage er en del af Naturpark Nissum Fjord. Klitplantagen er ejet af staten og drives af Naturstyrelsen Vestjylland.  I Husby Klitplantage skal der i nær fremtid indhegnes 400 hektar, så store græsædende dyr kan græsse året rundt. Når de store dyr æder af plantagen, skabes der mere dynamisk natur, der vil gavne lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr. Der bliver skabt rammer for udvikling af en øget biodiversitet.  Det er også meningen, at afgræsningen i den meget besøgte Husby Klitplantage skal vise, hvordan rekreative og friluftmæssige interesser kan gå i spænd med indhegninger med store græssende dyr. Det vides ikke endnu præcist hvilke dyr, der bliver tale om.

Mere end halvdelen af Naturpark Nissum Fjord er beskyttet natur, og naturparken har et areal på 22.670 hektar. Naturparken indeholder hele Nissum Fjord og landarealer nord, øst og syd for fjorden, og altså også hele Husby Klitplantage. Naturparken er den tredjestørste i Danmark, og variationen af naturområderne i parken er meget stor. Her er mange levesteder for sjældne dyr og planter.

I Thorsminde er et smukt og spændende naturparkcenter undervejs, lige ved siden af Strandingsmuseet. Det gennemgående tema for formidlingen her er menneskers kamp med og mod naturen.  De besøgende kan både ude foran bygningen og inde i bygningen finde ud af, hvilken spændende plet, de er landet på. Her kan man opleve, lege og lære om fiskerihistorie, fiskearter, strandsten, fugle og selvfølgelig kan man også søge læ for vinden og vejret, der raser lige ude foran bygningen. I Bøvlingbjerg er den store aula i den nedlagte skole ved at blive omdannet til et naturparkcenter med gåsetema – gåsecenter, hvor gæs vil ”flyve” under loftet i det store højloftede udstillingsrum. Naturparkcentrene er natur-turistkontorer, og de bliver base for oplevelser og læring ude i naturparken. Her kan turister og borgere, store som små, få inspiration til at finde vej ud i naturen og få nye natur-briller på. På sigt er der tænkt et tredje naturparkcenter øst for Nissum Fjord.

Geopark Vestjylland dækker de tre kommuner Struer, Lemvig og Holstebro samt marinområder i den vestlige del af Limfjorden og i Nordsøen ud til Jyske Rev. Naturpark Nissum Fjord er derfor geografisk en del af geoparken. Geopark Vestjylland er nu indstillet til at blive endeligt Unesco-certificeret i det nye år. Med en certificeret geopark vil endnu flere få øjnene op for de unikke natur- og kulturværdier som Naturpark Nissum Fjord byder på. Det bliver et spændende nyt år.

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x