NyhederPolitikTopnyheder

Hald Sø og Stråsø Plantage var udset til minkgrave

Flere steder var i spil, da Regeringen skulle finde et sidste hvilested til de aflivede mink. Hald Sø ved Viborg og Stråsø Plantage ved Holstebro var tæt på at blive naboer til minkgrave. De lokale politikere blev ikke taget med på råd.

Der var usikkerhed om, hvorvidt de udpegede steder til minkenes massegrave ved Nørre Felding og Kølvrå var store nok, og derfor var flere steder i spil. Ifølge oplysninger TV MIDTVEST har fået, efter de har fået aktindsigt i forløbet, var der også snak om at grave mink ned ved Stråså Plantage nær Holstebro, og der blev foretaget prøvegravninger tæt på Hald Sø nær Viborg.

Tv-stationen har fået aktindsigt i interne mails fra Naturstyrelsen, der viser, at de to steder også var en del af planlægningsarbejdet forbundet med at skulle skaffe sig af med de mange tons døde mink.

Stråsø Plantage figurererede ifølge tv-stationens oplysninger på en liste over steder, der ifølge Naturstyrelsen ikke ville være problemer med at grave mink ned på.

Og en gravemaskine blev sat til at foretage en prøvegravning i naturområdet Hald, mindre end 300 meter fra en af de bække, der løber ud i Hald Sø.

Planerne for nedgravningen er ikke blevet fremlagt for de lokale politikere.  I Viborg kommune, måtte byrådsmedlem Stine Damborg Hust (K) høre i medierne, at gravearbejdet var begyndt.

“Jeg var dybt rystet og tænkte ‘har jeg sovet i timen?’. Jeg er formand for området og har intet hørt, så jeg skyndte mig at skrive til både forvaltningen og bormesteren for at høre, om de vidste, hvad der foregik. Og de måtte ligesom mig erkende, at det vidste de ikke noget om,” fortæller hun til TV MIDTVEST.

Det samme gjorde sig gældende i Holstebro, hvor borgmester H.C. Østerby, heller ikke blev taget med på råd, da beslutningen om at begrave de døde mink i hans kommune blev truffet.

“Jeg blev ringet op af en lokal mand fra Nørre Felding, som spurgte mig, hvorfor der blev gravet ude tæt ved Boutrup Sø, og jeg anede det ikke. Jeg ringede med det samme til min kommunaldirektør, som heller intet vidste noget. Det er først da vi får en mand derud, at vi finder ud af, at de er i gang med at grave mink ned,” udtaler borgmesteren til tv-stationen.

I april blev området ved Hald Sø udpeget som naturnationalpark, og i slutningen af maj påbegyndes arbejdet med at grave minkene op fra gravene ved Kølvrå og Nr. Felding og køre dem til forbrænding.

Der ligger omkring fire millioner mink i de to områder, og i forbindelse med opgravningen sættes en række afværgeforanstaltninger op, der skal sikre, at “minksaft” ikke ender i grundvandet.

Relaterede artikler

Back to top button
x