NyhederPolitik

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet 23. juni 2021

Pkt. Tekst
1 Godkendelse af råstofplan 2020
2 Regionshospitalet Silkeborg: Projekteringsbevilling til flytning af medicinsk sengeafsnit og logistik
3 Lejekontrakt og bevilling til projektering ved ambulancebase i Silkeborg
4 Godkendelse af lejeaftale for ambulancebase i Randers SV
5 Godkendelse af strategi for sundheds- og psykiatrihuse
6 Fastlæggelsen af beslutningsstruktur og følgegruppe for oprensningen af Høfde 42
7 Udgifter til private aktører i forbindelse med COVID-19
8 Afvikling af udsatte aktiviteter i 2021
9 Rapport om analyse af tidlige stadier af lungekræft på Regionshospitalet Silkeborg
10 DNV-Gødstrup: “Det tredje øje”-rapport for første kvartal 2021
11 Kvartalsrapport kvalitetsfondsprojekterne pr. 31. marts 2021
12 Kvalitetsfondsprojektet i Viborg: “Det tredje øje” rapport for 1. kvartal 2021
13 Kvartalsrapport pr. 31. marts 2021 Kvalitetsfondsprojektet Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg
14 DNU: “Det tredje øje”-rapport om Forum 1. kvartal 2021
15 Kvartalsrapport pr. 31. marts forum DNU
16 DNV-Gødstrup: Afledte anlægsprojekter til kvalitetsfondsprojektet i Gødstrup
17 Regionshospitalet Viborg: Afledte investeringer relateret til kvalitetsfondsprojektet
18 Regionshospitalet Viborg: Flytning af Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme
19 Regionshospitalet Horsens: Udskiftning af autoklaver og vaskemaskiner
20 Regionspsykiatrien Horsens: Nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit
21 Regionshospitalet Horsens: Ombygning i vareindlevering til regional logistik
22 Opfølgning vedrørende regionsrådets beslutning om udvidelse af servicemål for A- og B-kørsler
23 Udmøntning af budgetmidler til sundhedshuse og udgående funktioner
24 Godkendelse af ændring i finansieringsmodel for projekter i Skanderborg Sundhedshus
25 Styrkelse af den palliative indsats i Region Midtjylland
26 Forslag til evaluering af abortrådgivningen i Region Midtjylland
27 Bevillingsændring til styrkelse af indsats for kultur og sundhed
28 Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Åben pulje
29 Udmøntning af uddannelsespulje 2021: Teknologipagtspulje
30 Status på målbilledet for sundhedsområdet
31 Status på målbilledet for socialområdet
32 Udkast til udtalelse til ministeren om Rigsrevisionens beretning om retspsykiatriske patienters forløb
33 Udkast til udtalelse til Rigsrevisionsberetning om nedbringelse af tvang i psykiatrien
34 Revisionsberetning nr. 51 om Region Midtjyllands regnskab 2020 og endelig godkendelse af årsregnskab 2020
35 Revisionsberetning nr. 49 vedrørende afregning af statsrefusion til sociale udgifter for 2020 for Region Midtjylland
36 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsafhængige tilskud for 2020
37 Anlægsregnskaber afsluttet i juni 2021
38 Afrapportering af forenklingsinitiativer i Region Midtjylland
39 Vedtagelse af foreløbig mødeplan 2022 for regionsrådet
40 Orientering om årsresultatet for LUP 2020 og nye månedlige LUP-målinger
41 Orientering om indberetning om jordforureningsaktiviteter 2020
42 Orientering om analyse af privatbanernes tilstand og fornyelsesbehov
43 Orientering om udviklingen i de regionale arbejdspladser

Gå til forsiden af Region Midtjyllands hjemmeside

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x