regionsrådet

Ny råstofplan besluttes af regionsrådet i juni

Region Midtjyllands Råstofplan 2020 udpeger 22 nye graveområder, hvoraf 17 af dem er udvidelser af eksisterende graveområder. Arealmæssigt er råstofgraveområderne…

Læs mere »

Brugerbetaling falder for forælder nummer to

Når børn og unge bliver indlagt på en af Region Midtjyllands fire børneafdelinger/Børn- og Ungeafdelinger og på afdelingen for for…

Læs mere »

Regionen hjælper svækket kulturliv: 7,7 mio. kr. til nye projekter

Efter endnu en lang nedlukningsperiode i kulturlivet og udsigt til en sommer, der stadig byder på restriktioner, er der nu…

Læs mere »

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i regionsrådet

Pkt. Tekst 1 Økonomirapportering pr. 31. marts 2021 2 Høringsudkast til udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg 3 Forslag til udmøntning af…

Læs mere »

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i regionsrådet

Pkt. Tekst 1 Tildeling af Region Midtjyllands landsbypris 2021 2 Region Midtjyllands årsregnskab 2020 3 Driftsoverførsler 2020 til 2021 og…

Læs mere »

Sundhedsstyrelsen ser på muligheder for at lave MTV om billeddiagnostik af lunger

Regionsrådet i Region Midtjylland har anmodet Sundhedsstyrelsen om at prioritere at udarbejde en MTV, som kan belyse fordele og ulemper…

Læs mere »

Dagsorden til ekstraordinært møde i regionsrådet

Dagsorden til mødet i regionsrådetden 25. marts 2021 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Pkt. Tekst 1 Status på…

Læs mere »

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i regionsrådet

Pkt. Tekst 1 Politisk budgetvejledning 2022 2 Nødvendige tiltag til robustgørelse af Regionspsykiatrien Vest 3 Status på ansøgertal til gymnasierne…

Læs mere »

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i regionsrådet

Pkt. Tekst 1 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2020 2 Høringsudkast af Strategi for sundheds- og psykiatrihuse 3 Øget dimensionering…

Læs mere »

Midtjysk regionsråd sætter ambitiøse klimamål

Frem mod 2030 skal Region Midtjyllands hospitaler og institutioner gennem en gennemgribende grøn omstilling. Den skal indfri målene i regionens…

Læs mere »
Back to top button
x
Close
Close