Forside FremhævetLivsstilNyheder

Massage hjælper også på smerter i sjælen

Ny type massør-uddannelse har fokus på både krop, sind og følelser.

Når vi har ondt i kroppen, så påvirker det os psykisk, men faktisk fungerer det også den anden vej: når vi har ondt i sjælen, så sætter det sig i kroppen.

”Krop, følelser og tanker hænger sammen, og en af måderne vi kan hjælpe mennesker på, er ved hjælp af terapeutisk massage,” forklarer Mai MacKayzee fra TLC Uddannelser, som planlægger og udbyder kurser og uddannelser, der netop har fokus på det hele menneske.

Massage med terapeutisk fokus
Sammen med Kjellerup Fysioterapi har TLC Uddannelser lavet en ny type massøruddannelse, TLC Terapeutisk Massør, der kombinerer en grundlæggende massøruddannelse med terapeutiske teknikker og redskaber fra blandt andet coaching og psykoterapi.

”Vi har længe talt om at lave en massøruddannelse med et decideret terapeutisk fokus. Jeg er selv både terapeut og massør, så jeg ved hvor meget den kombination kan hjælpe. Kroppen husker de oplevelser vi gennemgår i vores liv, og følelsesmæssige traumer, kriser og stress kan sætte sig i kroppen som smerter og spændinger,” forklarer Mai MacKayzee.

Genskaber kontakten mellem krop, sind og hjerte
Ubevidste blokeringer og hæmmende overbevisninger kan modarbejde både krop og sind, og når vi mister kontakten til vores krop, får vi svært ved at mærke os selv og forbinde os til verden omkring os.

”Massage er et redskab til at genskabe den vigtige kontakt mellem krop, sind og hjerte, men vi synes der mangler en rigtig massør-uddannelse, der tager den terapeutiske del alvorlig nok. Derfor tog vi kontakt til Kjellerup Fysioterapi for at høre om de kunne stå for en grundlæggende massageuddannelse, som vi så bygger sammen med vores terapeutiske kompetencer,” siger Mai MacKayzee.

Fysioterapeuter underviser i grundlæggende massage-teknik, fysiologi og anatomi
Fysioterapeut Signe Hostrup er en af de tre nye ejere, der overtog Kjellerup Fysioterapi 1. maj, og her var man straks med på idéen.

”Jeg synes det er fantastisk, når vi kan skabe nye initiativer i fællesskab med andre, og vi deler mange af de samme holdninger og værdier til krop og psyke. Som fysioterapeuter møder vi også klienter, der ikke kun har ondt i kroppen, men også har psykisk gavn af behandling,” siger Signe Hostrup, der sammen med Henning Terp kommer til at stå for den grundlæggende massøruddannelse inklusiv fysiologi og anatomi.

En god balance mellem praksis og teori

Mai og Kim MacKayzee fra TLC Uddannelser vil sammen med andre eksterne undervisere bidrage med redskaber og værktøjer fra blandt andet coaching og psykoterapi.

”Det har været vigtigt for os at lave en uddannelse, der har en god balance mellem teori og praksis. Man kan ikke lære massage uden at massere, og målet er at eleverne kan bruge deres uddannelse til terapeutisk massage med det samme, de har bestået eksamen,” siger Mai MacKayzee.

Uddannelsen til TLC Terapeutisk Massør består af otte weekendmoduler med afsluttende eksamen, og finder sted i Den Gamle Redaktion på Søndergade i Kjellerup. Der undervises kun små hold på max. 10 deltagere, og første hold starter efter planen til oktober. Du kan læse mere om uddannelsen på www.tlcmassage.dk.

Mai og Kim MacKayzee, TLC Uddannelser i deres undervisningslokaler.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());