NyhederPolitik

MIDTJYLLAND: Dagsorden møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet 27. oktober 2021

Pkt. Tekst
1 Udsat hospitalsaktivitet og scenarier i efteråret 2021
2 Initiativer til at øge kapacitet og reducere ventetid i Patientkontoret
3 Udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg
4 Økonomirapportering pr. 31. august 2021
5 Regionshospitalet Viborg: Etablering af minicyklotron
6 Regionshospitalet Horsens: Tillægsbevilling til etape 2E
7 Regionshospitalet Gødstrup: Tillægsbevilling til Pietas Pavillon
8 Udmøntning af bæredygtige initiativer
9 Politisk høring af Midttrafiks budget 2022
10 Sammensætning af bestyrelsen for Aarhus Letbane og revision af interessentskabskontrakten
11 Henvendelse fra Rasmus Foged om forsøg med en gratis busrute
12 Aktivitets- og økonomiopfølgning på projektpuljen under regional udvikling
13 Status på målbilledet for sundhedsområdet
14 Status på målbilledet for Socialområdet i Region Midtjylland
15 Afrapportering tilgængelighedsundersøgelsen 2021
16 Orientering om aktiviteten på hospice i 2020
17 Underskriftsark

Gå til forsiden af Region Midtjyllands hjemmeside

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE