NyhederPolitik

MIDTJYLLAND: Dagsorden til møde i regionsrådet

Dagsorden til møde i regionsrådet 25. november 2020

Pkt. Tekst
1 Implementering af midlertidige vurderingsklinikker
2 Normalisering af aktivitet samtidig med COVID-19
3 Godkendelse af midlertidige aftaler i forbindelse med COVID-19
4 Godkendelse af leasingramme til regional drift af ambulanceberedskaber og enheder til liggende/hvilende sygetransport
5 Godkendelse af plan for etablering af nyt retspsykiatrisk sengeafsnit i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
6 Regionshospitalet Randers: Godkendelse af Generalplan 2020, styringsmanual, justeringsreserve samt anlægsbevilling til programorganisation
7 Regionshospitalet Randers: Godkendelse af programoplæg for etape 4 samt projekteringsbevilling
8 DNV-Gødstrup: Indløsning af option samt godkendelse af optionsliste
9 DNU: Evalueringsrapport for kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus
10 Bevilling til udskiftning af robotter til kirurgi – medicotekniske prioriteringer 2021
11 Nye anbefalinger på akutområdet
12 Udmøntning af midler fra Puljen til styrkelse af forskning og udvikling på regionshospitalerne 2021-2023
13 Udkast til regionsrådets høringssvar vedrørende Praksisplan for almen praksis
14 Bemærkninger til ministeren vedrørende Rigsrevisionens undersøgelse om specialiseret palliation
15 Bevilling til fællesregionalt it-system til administration af praksissektoren – LUNA
16 Etablering af Danish Life Science Cluster
17 Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på gymnasieområdet
18 Udmøntning af uddannelsespulje 2020: Åben pulje
19 Udmøntning af uddannelsespulje 2020: Teknologipagtspulje
20 Forberedelse af udmøntning af kulturpuljen i 2021
21 Partnerskab vedrørende supercykelsti
22 Resultat af Trivselsmåling efteråret 2020
23 Orientering om regionens arbejde med informationssikkerhed
24 Afrapportering af forenklingsinitiativer i Region Midtjylland
25 Udpegning af delegerede til repræsentantskabet i Landdistrikternes Fællesråd
26 Anmodning om udtrædelse af regionsrådet

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close