NyhederPolitik

MIDTJYLLAND: Supercykelstier er vigtige for grøn mobilitet

Det skal være lettere at bruge cyklen til transport - også på tværs af kommunegrænser. Gevinsten er både sundhed og mindre CO2-udslip. Derfor går Region Midtjylland med i et supercykelsti-samarbejde med foreløbig 11 midtjyske kommuner.

Initiativet til et supercykelsti-sekretariat i den midtjyske region kommer fra Skanderborg Kommune med inspiration fra hovedstadsområdet. Regionsrådet besluttede onsdag at bidrage med en halv mio. kroner årligt i 2020, 2021 og 2022.

Formålet er at få cyklisternes infrastruktur ind, når der laves nye anlægsprojekter og etableres cykelstier. Det skal være nemt og sikkert at bruge sin cykel til pendling og andre lange ture.

– Det er helt naturligt, at vi som region går med i et samarbejde omkring supercykelstier, for det er også en brik i at få mindsket CO2-udslippet fra tansport. Vi arbejder i forvejen med kollektiv trafik på tværs af kommunegrænser, og det er oplagt at cykelstier tænkes ind ved trafikknudepunkter, som der også er gjort flere steder omkring letbanen i Østjylland, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Fra saddel til bus og letbane

Meningen med supercykelstier er, at de forbinder arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og trafikale knudepunkter med omstigning til fx bus, tog eller letbane i et sammenhængende net. Foreløbig er 11 kommuner og Region Midtjylland med i samarbejdet, men flere kommuner kan koble sig på.

I forbindelse med etableringen af Aarhus Letbane er der fx her ved Klokhøjen nord for Aarhus lavet en supercykelsti langs banen og med mulighed for at skifte mellem bil, letbane og cykel som transportmiddel. Foto: Niels Åge Skovbo.  
I forbindelse med etableringen af Aarhus Letbane er der fx her ved Klokhøjen nord for Aarhus lavet en supercykelsti langs banen og med mulighed for at skifte mellem bil, letbane og cykel som transportmiddel. Foto: Region Midtjylland, Niels Åge Skovbo.  

Samarbejdet får ud over en styregruppe også en politisk følgegruppe. Region Midtjylland har valgt regionsrådsmedlem Hanne Roed (R) til at indgå i arbejdet.

– Mobilitet er en af regionens vigtige udviklingsopgaver. Det handler om at binde regionen sammen med gode, effektive kollektive transport-forbindelser mellem de større byer. Men det handler også om bæredygtighed og om at give borgerne mulighed for at indrette bedst muligt i forhold til at komme frem og tilbage. Her tror jeg på, at cykler spiller en vigtig rolle i fremtiden, siger Hanne Roed (R).

Skal kortlægge ændringsbehov

I dag har 45% af pendlerne i den østjyske del af regionen under 10 kilometer mellem hjem og arbejde. Supercykelsti-sekretariatets skal bl.a. kortlægge de største pendlerstrømme er i regionen og hvilke ændringer der bør laves for at øge standarden og sammenhængen af almindelige cykelstier til supercykelstier.

I regionens Udvalg for Regional Udvikling arbejder politikerne i forvejen med tværgående mobilitetsplaner i samarbejde med kommunerne. Så her kan cykelstier komme til at fylde mere.

– Vi skal tænke cykeltrafikken ind i mobilitetsplanerne på samme måde, som vi er vant til at tænke bus, tog og letbane sammen på. Både inde i byerne og på tværs af kommunegrænser. Vores mål for den regionale kollektive trafik er netop, at det skal være grønnere og mere bæredygtigt. Flere og flere bruger elcykler og prioriterer cyklen som en sund transportform. For mig bidrager det i høj grad til det gode liv og grøn mobilitet, siger Jørgen Nørby (V), formand for Udvalg for Regional Udvikling.

Jakob Rixen (LA) og Nicolaj Bang (C) stemte imod, at regionen skal indgå i supercykelstipartnerskabet.

Om supercykelstier og grøn mobilitet i Region Midtjylland 

  • En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og sikkert at vælge cyklen – også på tværs af kommuner. Supercykelstierne er planlagt så de forbinder arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og boligområder i et sammenhængende net.
  • Læs udkast til aftalen om cykelstisamarbejde i Region Midtjylland (pdf)
  • Ud over Region Midtjylland og Skanderborg Kommune forventes disse kommuner med: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus.
  • Supercykelstisekretariatet får et budget på 1 mio. kr. årligt, hvoraf Region Midtjylland betaler halvdelen, og resten finansieres af kommunerne.
  • På Sjælland findes “Supercykelstier“. Det er et samarbejde mellem 30 kommuner og Region Hovedstaden.
  • Læs mere om Region Midtjyllands arbejde med mobilitet.

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close