HelbredNyheder

MIDTJYLLAND: Tidligere stresspatienter er stadig udfordrede 4 år efter

Størstedelen af patienterne er i arbejde 4 år efter deres sygemelding, men mange af dem føler sig stadig ikke helt raske, viser forskning fra Arbejdsmedicin i Hospitalsenheden Vest

Stresspatienter får ofte kognitive vanskeligheder, der rammer overblik, koncentration og hukommelse. Nu viser et opfølgningsstudie blandt tidligere stresspatienter fra Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning, hvordan det går patienterne efter 4 år.

Studiet havde fokus på de langvarige konsekvenser for patienternes kognitive funktionsniveau. De tidligere patienter blev præsenteret for en række kognitive tests 4 år efter stresssygemeldingen. Testene drejede sig om overblik, arbejdstempo og umiddelbar hukommelse.

Patienterne klarede de kognitive tests som helhed ganske udmærket, men havde stadig nogle udfordringer i hukommelsestesten.

Det tager tid at komme sig efter stress

Mere end halvdelen (63 %) af stresspatienterne angav i spørgeskemaet, at de stadig ikke følte sig helt raske 4 år efter stresssygemeldingen. Nogle nævnte bl.a. træthed og manglende overskud i sociale sammenhænge som faktorer, der påvirker deres hverdag.

Patienterne angav også et højere stressniveau, flere søvnproblemer og flere kognitive symptomer i hverdagen end den raske kontrolgruppe.

Nærværende studie peger på, at patienterne gennemsnitligt ser ud til at klare sig ganske udmærket i forhold til de kognitive funktioner efter 4 år, men at mange stadig ikke føler, de er kommet sig fuldt ud. Størstedelen af de tidligere patienter var i arbejde 4 år efter deres stresssygemelding.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Kvantitativt studie baseret på spørgeskemaer, kognitive tests (ved sygemelding med stress samt 1 og 4 år efter) samt registerdata om arbejdsmarkedsdeltagelse

Samarbejdspartnere: Institut for Psykologi, Aarhus Universitet og Afdeling for Depression og Angst, Aarhus Universitetshospital

Finansiering: Arbejdsmedicin, Regionshospitalet Herning

Interessekonflikter: Nej

Læs den videnskabelige artikel

Resultaterne er udgivet i Stress (2020): Cognitive impairments and recovery in patients with work-related stress complaints – four years later

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close