ErhvervNyheder

MIDTJYLLAND: Udvidet afdelingsledelse for Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Et længe næret ønske om at udvide afdelingsledelsen for Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest er gået i opfyldelse med ansættelsen af ledende psykolog Camillia Rasmussen som ny afdelingsleder med virkning fra 1. november.

– Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering løfter på tværs af hele regionen og på tværs af sektorer en meget vigtig opgave i forhold til borgere med helbredsproblemer og påvirket funktionsevne. Det er en tværfaglig indsats, og med Camilla Rasmussens tiltræden opruster vi afdelingen ledelsesmæssigt, så afdelingsledelsen bliver tværfaglig.  Det vil helt sikkert få betydning for den fremtidige drift og udvikling af Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering. I hospitalsledelsen glæder vi os til et fortsat godt samarbejde med den udvidede afdelingsledelse, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen.

Psykologerne er den næststørste personalegruppe i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, og blandt andet derfor er valget af den nye afdelingsleder faldet på en kandidat med en solid psykologfaglig baggrund, fortæller ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen, der indtil nu har været afdelingens eneste afdelingsleder.

Engageret afdelingsleder vægter nærvær, tillid, tilgængelighed og faglig udvikling

I de sidste 3 1/2 år har Camilla Rasmussen været ansat som ledende psykolog på Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, hvor hun er blevet bemærket som en leder, der har været med til at løfte mange opgaver, der var en afdelingsleder værdig. Det er derfor helt naturligt, at Camilla Rasmussen fortsætter med det arbejde som afdelingsleder, fortæller ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen.

– Camilla er en meget rar, loyal og god kollega, som rummer meget stor kapacitet, og som er fagligt særdeles kompetent. Hun udviser altid stort nærvær og engagement i de professionelle relationer og mødesammenhænge, hun indgår i.  Så alt i alt ser jeg frem til et rigtigt godt og frugtbart samarbejde i vores nye afdelingsledelse, siger ledende regionssocialoverlæge Ulrik Steen.

Selv ser ledende psykolog Camilla Rasmussen meget frem til at bidrage med de kvaliteter, hun står på som leder; nemlig nærvær, tillid, tilgængelighed og faglig udvikling som en del af den nye tværfaglige afdelingsledelse for over 100 ansatte i Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering.

– Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en stor afdeling med vokseværk, der giver flere spændende knopskydninger. Som ny afdelingsleder glæder jeg mig derfor meget til at kunne række ud til vores medarbejdere alle vegne. Og så glæder jeg mig også meget til at kunne sætte psykologi som faglighed endnu mere på landkortet.

Om ledende psykolog Camilla Rasmussen

  • 48 år og uddannet klinisk psykolog med mere end 20 års erfaring som psykolog inden for beskæftigelsesområdet.
  • Specialist i sundhedspsykologi og psykoterapi og godkendt supervisor.
  • I gang med en Master i Public Management (MPM) ved Syddansk Universitet.
  • Gift, 2 børn og bor i Ry med sin familie.

Om Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering i Hospitalsenheden Vest arbejder med borgere, der har helbredsproblemer, som medfører kortere eller længere, ofte varig påvirkning af funktionsevnen, i alle 19 kommuner i Region Midtjylland.

Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering spænder over aktiviteter følgende steder:

  • To afsnit på henholdsvis Regionshospitalet Herning og i Regionshuset Aarhus
  • Et abortsamrådssekretariat i Regionshuset Aarhus
  • IBBIS II-projektet (integreret behandlings- og beskæftigelsesindsats for sygemeldte borgere med psykisk lidelse) ved Jobcenter Aarhus
  • Aktiv Patientstøtteenhed Vest på Regionshospitalet Herning
  • Klinik for Almen Medicin i Lemvig.

Endeligt står afdelingen over for et spændende udviklingssamarbejde med Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, idet afdelingerne skal samarbejde om at etablere en klinik for patienter med komplekse problemstillinger.

Klinikkens målgruppe vil bestå af patienter, hvor udredning og behandling i særlig grad kompliceres af sociale, sproglige og/eller kulturelle udfordringer.

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE