ErhvervNyheder

Ny leder af Dagplejen

1. oktober bliver Ella Kragelund leder af Dagplejen i Holstebro Kommune.

Ella Kragelund har været leder inden for dagpleje, PPR og dagtilbud i samlet 18 år. Bl.a. i Herning og Aarhus kommuner og lige nu som dagplejeleder i Viborg Kommune.

Den nye leder bor i Silkeborg, er 61 år og ønsker at arbejde mange år endnu.

– Ella har en bred indsigt og erfaring med dagtilbudsområdet og i særdeleshed med 0-2 års området. Vi får en meget dygtig og erfaren leder, som også kommer til at samarbejde tæt med Sundhedsplejen, de andre dagtilbud, familieområdet og forvaltningen. Vi glæder os til at tage imod Ella og sammen med hende fortsætte den faglige pædagogiske udvikling af området, siger familie- og dagtilbudschef Marianne Rahbek.

Ella Kragelund er oprindelig uddannet pædagog og har siden taget diplom i ledelse og pædagogik samt en masse kurser indenfor procesledelse, organisation, supervision og andre pædagogiske ledelsesværktøjer.

Hun har også erfaring som underviser, bl.a. ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling og VIA University College.

– At være dagplejer er lidt som at være ‘ene medarbejder i egen afdeling’. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i udviklingsprocesserne med fokus på læring og gode relationer i hele organisationen. Jeg har en dyb forståelse for, hvor betydningsfuldt det kan være for en dagplejer at have tillid til, at opbakningen er der fra ledelsen, når man har brug for den, siger Ella Kragelund.

Dagplejen i Holstebro Kommune er en del af det samlede familie- og dagtilbudsområde og består foruden lederen af omkring 165 dagplejere, 7 dagplejekonsulenter, 2 administrative medarbejdere og en souschef.

Dagplejen arbejder, ligesom de øvrige dagtilbud i kommunen, med DUÅ og den styrkede pædagogiske læreplan og prioriterer generelt kompetenceudvikling på flere niveauer.

 - logo

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());