HelbredNyheder

Ny måling fra TrygFonden: Krisen rammer kvinder dobbelt så hårdt som mænd

Midtjyderne er ikke så hård ramt på trivslen som i de andre landsdele. Det viser en ny måling fra TrygFonden, der har fulgt befolkningens tillid og tryghed under coronakrisen.

Især blandt kvinderne er trivslen dalet, og de unge er også hårdt ramt – ikke så meget på grund af begrænsningerne i nattelivet, men fordi de ikke kan passe deres studie og skole, som de gerne vil.

TrygFonden har undersøgt danskernes tryghed gennem de sidste 20 år og har netop gennemført den fjerde større undersøgelse, siden corona-epidemien begyndte. Den nye måling viser, at pandemien påvirker befolkningen markant, og at der er sket et stort dyk i danskernes livstilfredshed siden sommeren 2019.

– At mange har fået det sværere under pandemien, er ikke en nyhed. Men det springer i øjnene, at krisen ser ud til at have ramt især kvinderne hårdt. Kvindernes trivsel er gået dobbelt så meget tilbage som mændenes, og vores undersøgelse tyder på, at den begrænsede sociale kontakt i høj grad er en del af årsagen, fortæller Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, og fortsætter:

– Foruden sociale afsavn peger en del af forklaringen på, at kvinder generelt er mere bekymrede for corona end mænd. Kvinder bærer især mere bekymring for, at andre i familien skal blive ramt. Kvinder har også selv en større frygt for sygdommen end mændene, idet 70 pct. af kvinderne er nervøse for at blive smittede mod 55 pct. af mændene.

Udover kvinderne er det især de unge, der har oplevet faldende trivsel. Tilbagegangen er allermest udtalt blandt de studerende 18-29-årige – faktisk tre gange større end for hele voksenbefolkningen.

– Blandt de unge op til 25 år mener lidt over halvdelen, at de unges trivsel er blevet underprioriteret i corona-tiden. Men mens knap hver sjette klager over ikke at kunne gå til fodboldkamp eller ud i nattelivet, mener lidt mere end hver tredje, at samfundet ikke har taget behørigt hensyn til deres uddannelsesmuligheder. At de unge skulle gå mere op i fest end uddannelse, kan altså ikke understøttes med denne måling, siger Anders Hede og fortsætter:

– Tværtimod kan vi finde meget selvdisciplin og offervilje blandt de unge, og hele 80 pct. af de unge bakker op om prioriteringen af at beskytte den ældre del af befolkningen. Generelt er der fortsat stor opbakning til den danske corona-håndtering, og langt de fleste har også fulgt myndighedernes anbefalinger om at holde afstand. Dog melder knap hver femte, at de ikke tror, at de kan blive ved med at overholde restriktionerne ret meget længere, så de er nok særligt glade for, at samfundet nu åbner endnu mere op, lyder det fra Anders Hede.

Midtjyderne mindst ramt på trivslen

En sammenligning mellem trivslen i de fem regioner viser, at coronakrisen har påvirket midtjyderne mindst. I sommeren 2019 blev der i Midtjylland målt den laveste livstilfredshed, men til gengæld har pandemien ikke ramt midtjydernes trivsel i samme grad som i resten af landet.

Spørgsmål: Alt i alt, hvor tilfreds vil du sige, at du er med tilværelsen for tiden?

Kilde: “Tillid og trivsel i CoronaDanmark”, marts 2021 og Tryghedsmåling 2019-20

Hele den nye rapport kan læses her: Tillid og trivsel i CoronaDanmark – tryghed.dk

Udvalgte konklusioner i TrygFondens nye måling af danskernes tillid og trivsel i CoronaDanmark

Sociale afsavn værst for kvinder

25 pct. af kvinderne er meget kede af, at de ikke kan mødes med andre, mod kun 15 pct. af mændene. Inkluderer man dem, der er delvis enige i, at social afholdenhed har gjort dem meget kede af det, gælder det for 57 pct. af kvinderne og 43 pct. af mændene.

Unges trivsel markant hårdere ramt end forældregenerationen

Tilbagegangen i livstilfredshed sammenlignet med situationen før pandemien er 2-3 gange større blandt de 18-24-årige end blandt de 30-65-årige. Foruden de unge er kvinder hårdere ramt på trivslen end mænd.

Stor tillid til politikerne og i særdeleshed til embedsfolkene

Generelt er der fortsat stor opbakning til politikerne på Christiansborg og i særdeleshed til embedsværket. Over 70 pct. befolkningen finder corona-politikken fornuftig, og selvom tilliden til både regering og Folketing er faldet siden november, er den stadig på et langt højere niveau end før pandemien.

Flertallet bakker op om corona-restriktionerne…

57 pct. af befolkningen mener, at politikernes begrænsninger af borgernes frihed under corona-krisen har været tilpas, mens 8 pct. gerne havde set yderligere begrænsninger. Kun 5 pct. sympatiserer fuldstændig med dem, der protesterer mod corona-restriktionerne, og yderligere 8 pct. støtter protesterne mere forbeholdent. Imidlertid erklærer hele 57 pct. sig helt uenige med de protesterende.

 og har fulgt myndighedernes anbefalinger

To tredjedele af befolkningen har fulgt myndighedernes anbefalinger eller endda gjort mere end det. Næsten ingen har opført sig, som de plejer, og kun en lille tredjedel melder, at de har gjort undtagelser.

Corona ER farligere end influenza, mener de fleste

Samme billede gør sig gældende i forhold til en sammenligning mellem corona og almindelig influenza. At corona ikke skulle være farligere end en alvorlig influenza-epidemi, erklærer 5 pct. sig helt enige i, og 9 pct. er delvis enige. Omkring 70 pct. tager derimod klar afstand fra denne opfattelse af corona-risikoen.

Om undersøgelsen:

Den nye måling er den fjerde større undersøgelse, som TrygFonden har gennemført siden corona-epidemien begyndte. Formålet med undersøgelserne er at følge, hvordan krisen påvirker danskernes tillid og tryghed.

 

De nyeste data er indsamlet i perioden 19.-23. marts 2021 via YouGov blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år. 2.628 respondenter har deltaget i denne nye måling. Målingen er ligesom de øvrige undersøgelser (og Tryghedsmålingerne) gennemført af TrygFondens forskningschef Anders Hede, professor Jørgen Goul Andersen og konsulent Jacob Andersen.

 

Tags

Relaterede artikler

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button
x
Close
Close