NyhederPolitik

Nye politikere kommer under huden på kommunen

Som noget nyt tilbyder Herning Kommune informationsmøder til byrådskandidater forud for kommunalvalget i november.

Hvordan fungerer Herning Kommune egentlig? Hvordan har økonomien det, hvordan er organisationen bygget op, og hvad er øverst på dagsordenen i de forskellige afdelinger og forvaltninger?

Spørgsmålene kan være gode at kende svarene på, hvis man forsøger sig som kandidat ved kommunalvalget 16. november.

Derfor tilbyder Herning Kommune i dette efterår to informationsmøder forud for kommunalvalget. Målgruppen er særligt byrådskandidater, som ikke allerede sidder i byrådet.

Det er Økonomi- og Erhvervsudvalget, der har taget initiativ til møderne. De afvikles 21. september og 4. oktober fra 18-20.30 på rådhuset.

– Herning Kommune er en meget stor organisation, som arbejder i dybden med en række forskellige områder. Som ny politiker kan det være svært at få overblik over de mange temaer og udfordringer i det kommunalpolitiske landskab. Møderne er et forsøg på at skabe mere gennemsigtighed og gøre det muligt for de måske kommende byrådspolitikere at komme spadestikket dybere, inden valgkampens slutspurt går ind. Håbet er, at det vil bidrage positivt til den demokratiske debat, siger Dorte West, (V), borgmester i Herning Kommune.

På programmet for de to dage er en generel orientering om Herning Kommune og kommunens økonomi. Også områderne erhverv, planlægning og kultur, beskæftigelse, sundhed og ældre, dagtilbud og skole, miljø, infrastruktur og det specialiserede socialområde har hver sit særlige programpunkt.

Designguide for Herning Kommune

Relaterede artikler

Back to top button
ANNONCE
/* Sticky for a second top ad script*/ ;(function () { var last_known_scroll_position = 0; var ticking = false; var floatingClass = 'js-floating'; var onTop = true; var floaters = []; var raf = (function(){ return window.requestAnimationFrame || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || window.oRequestAnimationFrame || window.msRequestAnimationFrame || function(callback){ window.setTimeout(callback, 1000 / 60) }; })(); function Floater(element) { this.element = element; this.ghost = null; this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.headerHeight = 60; } Floater.prototype.shouldBeStatic = function(scroll_pos) { return scroll_pos < this.static_pos; } Floater.prototype.shouldBeFloating = function() { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); return boundingRect.top <= this.headerHeight; } Floater.prototype.switchToFloating = function(scroll_pos) { var boundingRect = this.element.getBoundingClientRect(); this.ghost = createGhost(this.element); this.isFloat = true; this.element.style.top = this.headerHeight + 'px'; this.element.style.width = this.element.offsetWidth + 'px'; this.element.style.zIndex = '10000'; // set orig to be fixed this.element.style.position = 'fixed'; // set orig to be fixed this.ghost.style.width = boundingRect.width + 'px'; this.ghost.style.height = boundingRect.height + 'px'; this.ghost.style.display = 'block'; // set ghost to be visible this.static_pos = scroll_pos; this.element.classList.add(floatingClass); } Floater.prototype.switchToStatic = function(scroll_pos) { this.isFloat = false; this.static_pos = null; this.element.style.width = 'auto'; this.element.style.position = 'static'; // set orig to be fixed this.element.style.width = 'auto'; if (this.ghost) { this.ghost.style.display = 'none'; // set ghost to be visible this.ghost.remove(); } this.element.classList.remove(floatingClass); } function initFloaters() { var elements = []; var leftSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_1'); var rightSticky = document.getElementById('div-gpt-ad-sticky_2'); if (leftSticky) elements.push(leftSticky); if (rightSticky) elements.push(rightSticky); // var elements = Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll('.js-float-on-scroll')); floaters = elements.map(function(element) { return new Floater(element); }) } function createGhost(el) { var parent = el.parentNode; var ghost = document.createElement('div'); ghost.style.display = 'none'; parent.insertBefore(ghost, el); return ghost; } function testFloaters(scroll_pos) { for(var i = 0; i < floaters.length; i++) { var floatData = floaters[i]; if(floatData.isFloat) { floatData.shouldBeStatic(scroll_pos) && floatData.switchToStatic(scroll_pos); } else { floatData.shouldBeFloating() && floatData.switchToFloating(scroll_pos); } } } function throttle(func, limit) { var inThrottle; return function () { var args = arguments; var context = this; if (!inThrottle) { func.apply(context, args); inThrottle = true; setTimeout(function() { inThrottle = false }, limit); } } } function update(scroll_pos) { testFloaters(scroll_pos) } function init() { window.addEventListener('scroll', throttle(function(e) { if (last_known_scroll_position === window.scrollY) return; last_known_scroll_position = window.scrollY; if (!ticking) { raf(function() { update(last_known_scroll_position); ticking = false; }); ticking = true; } }, 25)); initFloaters(); } window.addEventListener('DOMContentLoaded', function (event){ init(); }); }());